Hem NYHETER Indivds lösning hjälper handeln att bli mer miljöeffektiv

Indivds lösning hjälper handeln att bli mer miljöeffektiv

Publicerat av: Redaktionen

Startupbolaget Indivds lösning möjliggör att följa hur människor rör sig och vilka ytor de använder är miljösmart.

Indivds lösning hjälper handeln att bli mer miljöeffektiv 2

Carolina Bråby, Director Digital Policy Svenskt Näringsliv

Lösningen kan hjälpa handeln att göra rätt miljöeffektiva satsningar som är bättre anpassade efter dagens behov. Hållbara lösningar och beslut är det som vi konsumenter allt mer efterfrågar, menar Carolina Brånby, Director Digital Policy på Svenskt Näringsliv.

Näringslivets och handelns digitalisering är nu inne i ett intensivt skede som inte minst har påskyndats av den nuvarande pandemin.

– För att klara av hela den disruptiva omställningen med nya beteendemönster hos kunder och företag så krävs ökad kunskap om kunderna och om datahantering. Just nu saknas riktig förståelse för den stora utmaning och den kunskapsomställning, som omgående kommer att krävas av oss.

– När vi väl har kommit igenom detta kommer det vara självklart och uppenbart för alla vad digitalisering innebär för handeln. De som redan nu kan använda sig av dataanalys och digitala lösningar för att effektivisera handelns processer kommer inför framtiden ha en otrolig konkurrensfördel, säger Carolina Brånby.

Tydligare regelverk kring innovation och forskning
Carolina anser att Indivds resa kring anonymisering av personuppgifter och det utvecklingsarbete som har skett i nära kontakt med Datainspektionen är intressant och imponerande.

– Detta har också lärt oss att vi behöver få till snabbare processer och tydligare regelverk kring innovation och utveckling. Det borde vara möjligt för företag att i stängda miljöer kunna gå utanför regelverken för provkörning i testbäddar i samband med innovation, forskning och utveckling, säger hon och fortsätter:

– GDPR borde kompletteras med särskilda experimentklausuler, vilket skulle göra det mycket lättare för Datainspektionen att ändå fatta proaktiva beslut enligt regelverket. Vi talar då förstås om experiment i stängda och klart avgränsade miljöer utifrån vissa förutbestämda premisser och säkerhetskrav. Ett möjligt alternativ skulle också kunna vara att företagen deponerar en nyckel hos en myndighet, så att personuppgifterna inte kan låsas upp.

Miljön i fokus
Miljö och transporter är en stor framtida miljöutmaning för framtidens handel, menar Carolina Brånby.

– Distribution och hemleveranser har liksom bilburna transporter till köpcentra ökat rejält i samband med pandemins påverkan på samhället. Därför måste vi så fort som möjligt växla över till klimatsmarta och miljövänliga leveranser för att utvecklingen inte ska bli en hämsko för all handel, både fysisk och e-handel. Vi måste skapa bättre system med utlämningsställen och elektrifierade fordon, säger Carolina och fortsätter:

– Indivd lösning med vars hjälp det är möjligt att följa hur människor rör sig och vilka ytor de använder är i detta sammanhang mycket miljösmart. Den kan hjälpa handeln att göra rätt miljöeffektiva satsningar som är bättre anpassade efter dagens behov. Hållbara lösningar och beslut är det som vi konsumenter allt mer efterfrågar.

Konkurrens på lika villkor
Carolina Brånby vill skydda den lokala handeln.

– Vi måste skapa regelsystem, som ser till att vi har konkurrens på lika villkor. Idag när handelns marginaler är krympande, så har de största företagen stora skalfördelar. Vi bör undvika protektionism, men vi bör samtidigt värna om goda svenska laglydiga företag. Det är inte acceptabelt att svenska handelsföretag blir utkonkurrerade av en storskalig global försäljning, som inte sker på justa villkor och inte följer landets lagar och regler.

Relaterade Artiklar