Hem NYHETER iDeal of Sweden väljer RELEX Solutions för att optimera sin varuförsörjning

iDeal of Sweden väljer RELEX Solutions för att optimera sin varuförsörjning

Publicerat av: Redaktionen

iDeal of Sweden, har valt att samarbeta med RELEX Solutions för att integrera och optimera sin varuförsörjning.

iDeal of Sweden väljer RELEX Solutions för att optimera sin varuförsörjning 3RELEX kommer att leverera lösningar inom prognostisering och varuförsörjning till iDeal of Sweden’s centrallager, distributionslager och butiker, som finns representerade över hela världen. Detta kommer att leda till en fullt integrerad och efterfrågestyrd varuförsörjning, med hög precision, förutsägbarhet, effektivitet och transparens.

Innan iDeal of Sweden började samarbeta med RELEX genomfördes varuförsörjningsplaneringen i flera olika system och i många tidskrävande, manuella processer. Företaget vände sig därför till RELEX för att uppnå en ökad automationsgrad i sin planering och en lösning som kan hantera företagets snabba tillväxt och ökade komplexitet. Genom samarbetet vill iDeal of Sweden även uppnå lägre lagervärden och en ökad tillgänglighet. Dessutom kommer RELEX att stötta iDeal of Sweden i att definiera grundprocesser och struktur, samt optimera prognoser och möjliggöra för långsiktig planering.

”För att fortsätta vår starka tillväxt behöver vi få en bättre visibilitet och transparens genom hela vår varuförsörjningskedja, och vi känner oss säkra på att RELEX är den bästa lösningen för detta,” säger Ion Ciorici, Supply Chain Director på iDeal of Sweden.

”iDeal of Sweden har ett otroligt kompetent team och vi tror att deras kunskap kommer att vara en perfekt matchning med vår expertis och erfarenhet på RELEX. Det ska bli fantastiskt roligt att jobba tillsammans för att nå de mål och den ROI som har satts upp för projektet,” säger Joakim Hellman, Sales Manager på RELEX Solutions.

Relaterade Artiklar