Hem NYHETER Hörlurar, ett verktyg för stresshantering – 4 av 10 mellan 18 och 29 år använder hörlurar för att skapa en egen bubbla och stänga ute resten av världen

Hörlurar, ett verktyg för stresshantering – 4 av 10 mellan 18 och 29 år använder hörlurar för att skapa en egen bubbla och stänga ute resten av världen

Publicerat av: Redaktionen

Vi är många människor i Sverige som bär hörlurar när vi reser till eller från jobbet och skolan.

Hörlurar, ett verktyg för stresshantering - 4 av 10 mellan 18 och 29 år använder hörlurar för att skapa en egen bubbla och stänga ute resten av världen 3Trots att 62 procent av de intervjuade i Jabras nya undersökning säger att de åker bil när de åker till och från arbetet och skolan eller andra aktiviteter, så menar nästan fyra av 10 (35 procent) att de använder hörlurar regelbundet när de pendlar.

Tittar vi på intervjupersonerna i gruppen 18-29 år säger hela 66 procent att de använder hörlurar när de pendlar. Intressant är att i samma grupp säger 69 procent av de intervjuade att de ibland, ofta eller alltid fortsätter att ha hörlurarna på även om det de lyssnar på tagit slut.

28 procent av de intervjuade i samma grupp använder också så kallad noice-cancellation i sin hörlurar när de reser till eller från skola och arbete. De kan på teknisk väg stänga ute brus och oljud i sina hörlurar.

Hörlurstillverkaren Jabra har undersökt hur Svenskarna använder hörlurar. 1000 personer har tillfrågats och en av frågorna rör huruvida svenskarna regelbundet använder hörlurar när de reser till och från skolan eller arbetet eller andra aktiviteter. Vi är många som använder hörlurarna ofta. Trots att 62 procent tar bilen, säger hela 35 procent att de regelbundet bär hörlurar när de tar sig till och från sin arbetsplats, skola eller andra aktiviteter. Dessutom verkar användningen öka, 61 procent av de tillfrågade säger att de använder hörlurar mer idag än för 10 år sedan.

Användandet av hörlurar skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper, i Gruppen 18-29 år säger 66 procent att de använde hörlurar regelbundet när de pendlar. Därefter minskar användandet ju äldre de blir. I gruppen 61-65 säger endast 6 procent samma sak.

När Jabra tittar närmre på gruppen 18-29 verkar det också skilja sig något åt när det gäller orsaken till användningen.

Hela 4 av 10 (38 procent) säger att de med hjälp av hörlurarna vill skapa en egen bubbla och stänga ut resten av världen.

Denna bild förstärks av det faktum att 69 procent av intervjupersonerna i samma grupp säger att de ibland, ofta eller alltid fortsätter att ha på sig hörlurarna fastän det de lyssnat på tagit slut.

Det är också i denna grupp, 18-29 år som de flesta användarna av så kallad noice-cancellation finns. 28 procent säger att de nyttjar möjligheten att på teknisk väg stänga ute brus och oljud.

– Hörlurar håller på att bli en allt viktigare accessoar för människor runt om i Sverige, säger Therése Öhman marknadschef på Jabra i Sverige. Det ser vi i vår undersökning och det ser vi även i vår försäljning. Förutom möjligheten att lyssna på något handlar det ofta om att skapa en bubbla i vilken man kan stänga ute omvärlden. 30 procent av intervjupersonerna i vår undersökning menar detta. I gruppen 18-29 år är det 38 procent som säger samma sak. Tittar vi på denna siffra och andra siffror i vår undersökning ser vi att hörlurarna inte bara blir en produkt som vi använder för att lyssna utan också ett föremål som kan användas för att skapa ett eget utrymme i en stressad omvärld.

Relaterade Artiklar