Hem NYHETER Globala teknikjättar styr vår nyhetskonsumtion

Globala teknikjättar styr vår nyhetskonsumtion

Publicerat av: Redaktionen

De globala teknikjättarna, med Google och Facebook i spetsen, får allt större makt över vår nyhetskonsumtion.

Globala teknikjättar styr vår nyhetskonsumtion 2

Carl-Gustav Lindén

Med sin monopolliknande ställning på den digitala annonsmarknaden har de indirekt en stor påverkan på vilken journalistik som når de digitala medieanvändarna, visar en ny studie som publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet. För att komma till rätta med problemet krävs samarbete, både mellan nyhetsmedierna och mellan länder.

Silicon Valley har gjort sig känt för sin växande tekniska och ekonomiska dominans under 2000-talet. Området i norra Kalifornien är idag hem till de stora globala teknikjättarna, däribland Google och Facebook, som kommit att helt dominera den digitala annonsmarknaden. I studien har medieforskare Carl-Gustav Lindén, genom intervjuer med ett 60-tal forskare och journalister i Norden, undersökt vilken makt Silicon Valley har fått över medierna.

− När globala teknikjättar som Google och Facebook skaffat sig en monopolställning på den digitala annonsmarknaden tvingas nyhetsmedierna anpassa sin journalistik så att det passar de stora plattformarna och deras annonsfinansierade modeller. Det innebär till exempel att rubriker, texter och illustrationer måste utformas så att de fångar största möjliga uppmärksamhet, detta på bekostnad av journalistisk som skapar bestående värde, säger han.

Betaljournalistik kan vara räddningen
I studien visar Carl-Gustav Lindén vilken enorm makt som teknikjättarna har fått över nyhetsjournalistiken, och understryker att det är svårt för enskilda medieföretag att själva ta sig ur det greppet. De nordiska länderna har dock visat att det är möjligt att återerövra läsarna, lyssnarna och tittarna genom att låta användarna själva betala för journalistiskt innehåll.

− Den betalande läsaren spelar en viktig roll för den fria och oberoende journalistiken. För medierna gäller det att vårda relationen med sina läsare, lyssnare och tittare och att se till att plattformarna inte kommer in och bestämmer hur relationen ska se ut.

Samarbete viktigare än någonsin
För att nyhetsmedierna ska komma till rätta med den beroendeställning de hamnat i krävs samarbete, till exempel mellan kommersiella medier och public service, visar studien.

− Nyhetsmedierna har historiskt sett varit dåliga på att samarbeta, det gäller i synnerhet samarbetsformer mellan public service och kommersiella medier som i stort sätt varit omöjligt. Nu kommer det behövas om de ska överleva, säger Carl-Gustav Lindén.

Det kommer dessutom vara nödvändigt med mer samarbete mellan länder, då det för ett enskilt land är svårt att på egen hand påverka de stora företagen.

− EU måste ställa hårdare krav på teknikjättarna, framför allt vad gäller att säkra konkurrensen på den digitala marknaden och användningen av användardata. Även en gemensam nordisk linje kommer att behövas.

EU-kommissionen väntas inom kort presentera förslag på policyförändringar vilket troligen kommer att förändra hur teknikjättarna kan bedriva sina verksamheter inom EU.

Relaterade Artiklar