Hem NYHETER Förbättrad SD-Branch hjälper handeln utveckla digitala kundupplevelser

Förbättrad SD-Branch hjälper handeln utveckla digitala kundupplevelser

Publicerat av: Redaktionen

Aruba utvecklar nu sin lösning för SD-Branch, som gör det möjligt för butikskedjor att styra sitt nätverk på ett säkrare och enklare sätt.

Förbättrad SD-Branch hjälper handeln utveckla digitala kundupplevelser 3Butiker kan därmed dra nytta av ett bättre och säkrare nätverk, vilket gör det enklare att utveckla nya tjänster som förhöjer kundernas shoppingupplevelser.

Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise, har integrerat SD-Branch i hanteringsplattformen Aruba Central så att nätverket kan styras från en enda plats. Därmed kan butikskedjor hantera sina trådbundna och trådlösa nätverk såväl som SD-WAN enklare och säkrare.

Butikskedjorna är under starkt tryck från e-handeln och arbetar därför hårt för att placera butiken i centrum av kundupplevelsen. De utnyttjar allt oftare den senaste tekniken för att möjliggöra individanpassade, immersiva upplevelser i butikerna. En utmaning är dock bristen på IT-personal som kan arbeta ute i butikerna.

En lösning är då att tänka nytt ifråga om arkitekturen och automatisera installation och säkerhet för LAN-, WAN- och molnkopplingar. På så sätt går det att arbeta mer effektivt med IT och hantera bristen på personal med rätt IT-kompetens.

Arubas SD-Branch utvecklas nu på flera sätt:

• Större möjligheter till en enhetligt utformad säkerhet för butiker och lokalkontor. Detta gör det enklare att upptäcka intrång – och förebygger att intrången alls sker.
• SD-WAN Orchestrator i Aruba Central möjliggör enhetlig hantering av nätverket, ända från nätverkets kant till molnet.
• Nya gateways med inbyggd mobil uppkoppling med LTE.

I takt med att handeln satsar på ny teknik som IoT och mobila tjänster för att förbättra shoppingupplevelsen ställs de inför nya säkerhetshot och får en ökad attackyta. Traditionell säkerhetsteknik designades inte för att hantera dessa nya och ständigt förändrade hot. Många IT-team använder idag därför en Zero Trust-arkitektur, som utgår från att ingen är betrodd, varken internt inom företaget eller externt. Det blir då viktigt att ständigt utveckla sin säkerhetspolicy, att styra trafiken utifrån användarnas identitet och roll och kontinuerligt övervaka säkerhetsstatusen och låta den påverka vem som får åtkomst till nätverket.

Aruba stödjer Zero Trust genom att möjliggöra rollbaserad åtkomst till nätverket och dynamisk segmentering av användare, det vill säga en indelning på mikronivå av användare, enheter och applikationer och deras trafik på nätverket. Aruba utvecklar också säkerheten hos butikskedjor genom ny IDS/IPS-funktionalitet som integreras med Arubas policyhanterare ClearPass och brandväggen för policyhantering. Genom att addera detta extra lager av säkerhet blir det möjligt för företagens säkerhetsansvariga att fokusera sitt arbete på verkligt viktiga uppgifter.

Arubas säkerhetsfunktioner skyddar mot en mängd hot, inklusive phishing, överbelastningsattacker och  ransomware. Arubas säkerhetsfunktioner för SD-Branch inkluderar:

• Enkel integration med molnbaserade säkerhetslösningar
• Överblick av aktuella hot och analys av trender
• Visar säkerhetsincidenters koppling till webbplatser, klienter, applikationer och nätverksinfrastruktur
• Färdiga policyer som direkt kan införas eller användas för att hantera intrång
• Information om säkerhetsincidenter kan strömmas till lösningar för SIEM (Security Information and Event Management) från tredje part
• Policyhanteraren ClearPass används för att utveckla och införa policy för nätverkstillgång

Aruba utvecklar också sitt stöd för Zero Trust till molnet med hjälp av sin SD-WAN Orchestrator i Aruba Central. Därmed blir det enklare för butiker och lokalkontor att använda molntjänster (Software-as-a-service) och virtuella privata molntjänster (Virtual Private Clouds) på ett säkert sätt. Dessutom finns Aruba Virtual Gateways för AWS och Azure och i kombination med Orchestrator gör den det enklare att använda policyn på ett effektivt sätt. En inbyggd mobilnätverkstillgång i Aruba 9004-serien ger kunderna möjlighet att använda mobila anslutningar.

”Aruba var pionjärer inom SD-Branch och skapade då en helt ny kategori. Vi utvidgade SD-WAN så att handeln kunde möta de ökade förväntningarna på att kunna koppla upp sina butiker. Butikskedjor kan nu få en enhetlig hantering av sin WAN, LAN och säkerhet och minska hur mycket plats IT behöver ta upp,” säger Kishore Seshadri, vice vd och chef för SD-WAN Solutions på Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise. “De nu presenterade nyheterna utvidgar Arubas lösning för SD-Branch så att butikskedjor får nya, integrerade säkerhetsfunktioner, kan hantera sin användning av publika molntjänster, och dessutom får de större driftsäkerhet så att de slipper driftstopp i butikerna.”

Aruba kommer att visa upp sina senaste detaljhandelsnyheter på NRF 2020 i New York mellan 12 och 14 januari.

Relaterade Artiklar