Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR För en säker shoppingupplevelse – Gunnebo lanserar lösning för att säkerställa social distansering

För en säker shoppingupplevelse – Gunnebo lanserar lösning för att säkerställa social distansering

Publicerat av: Redaktionen

Genom att butiker använder sig av OccuLinq, den högteknologiska lösningen för kundflödeskontroll som lanserats av Gunnebo, global leverantör av smarta lösningar för tillträdeskontroll, kan kunder känna sig säkra från Covid-19 i butiker.

För en säker shoppingupplevelse – Gunnebo lanserar lösning för att säkerställa social distansering 3Den nya produktfamiljen med verktyg för social distansering stöder en smidig övergång till en säker shoppingmiljö, genom att tillhandahålla automatisk kontroll av antalet kunder på en viss yta och som säkerställer att antalet kunder aldrig överskrider tillåten maxgräns.

Med Gunnebos mjukvara, OccuLinq, kan butikschefer inhämta data i realtid, om antalet kunder i butiken, direkt i mobilen. När den maximala gränsen för antalet kunder i butiken uppnås, stängs entrégrindarna temporärt tills dess att en kund lämnat butiken, först därefter välkomnas en ny kund in i butiken. Automatiserade kundflöden maximerar social distansering och minimerar infektionsrisken.

Plattformen för OccuLinq tillhandahåller realtidsdata avseende kundflöden direkt i mobiltelefon, surfplatta eller PC. Applikationen går att använda tillsammans med:

  • OccuSense stereokamera, som räknar antalet personer i butiken, utan att lagra persondata, vilket gör den fullt kompatibel med GDPR.
  • OccuSign en digital skärm som informerar väntande kunder om antalet kunder i butiken, och som även informerar kunder om att butiken tar deras säkerhet på allvar.
  • Passagespärrar för tillträdeskontroll som säkerställer flödet av kunder.
  • Utgångskontroll som förhindrar snatteri och att kunder lämnar butiken utan att betala.

OccuLinq erbjuder automatiserad efterlevnad av de regler och riktlinjer som finns gällande social distansering. Ingången behöver inte bemannas och det lättöverskådliga systemet för kundflödeskontroll minimerar risken för konfrontation mellan kunder och personal.

Vi ser en ökad efterfrågan av lösningar för att kontrollera mängden samtidiga kunder i butik när dagligvaruhandeln öppnar upp och anpassar sig till Covid-19-pandemin. Sedan lanseringen i mitten av maj har H-Sense mottagits mycket väl, samtidigt som dessa produkter bidrar till att våra kunder kan säkerställa smidig infektionskontroll vid sina entrépassager. Nu tar vi nästa steg med lanseringen av OccuLinq, en lösning som erbjuder effektiv och användarvänlig kontroll av kundflöden. Tjänsten möjliggör att kundflödesnivåerna hålls på rätt nivå vilket innebär att riktlinjer för social distansering kan upprätthållas på ett tryggt och säkert sätt” säger Robert Hermans, SVP Entrance Control, Gunnebo.

OccuLinq lanseras initialt mot detaljhandeln men bedöms även erbjuda funktionalitet som kan nyttjas av andra marknadssegment som exempelvis museer, teatrar, kontorsbyggnader etc i takt med att samhällen åter börjar öppna upp.

Läs mer om produkterna: https://www.gunneboentrancecontrol.com/en/Industries/Retail-Stores-and-Shops

Relaterade Artiklar