Hem NYHETER Elon Group gör stora besparingar med innovativa lösningar från softlogs.net

Elon Group gör stora besparingar med innovativa lösningar från softlogs.net

Publicerat av: Redaktionen

Från fakturakontroll till finansiell översikt

Elon Group gör stora besparingar med innovativa lösningar från softlogs.net 2

Med lösningarna från softlogs får vi all fraktrelaterad information tillgänglig på ett ställe, säger logistikutvecklare Markus Luthman på Elon Group AB.

– Med lösningarna från softlogs får vi all fraktrelaterad information tillgänglig på ett ställe. Här kan vi följa upp samtliga transportkostnader ned på butiks-, order-, artikel- och kundnivå. Samtidigt har månadsavslut blivit väsentligt enklare för oss eftersom softlogs automatiskt allokerar kostnaderna till rätt avdelning/butik och synliggör vad vi behöver avsätta för fraktkostnader beroende på våra bokningar, säger Luthman, som är stolt när han berättar om lösningen.

– Alla system är tillgängliga i molnet och ger Elon ökad precision i lönsamhetsanalysen på produkt- och kundnivå, säger Øistein Solberg, marknadsansvarig och delägare i softlogs. – För Elon betyder det att man kan minska tidsåtgången för sin frakthandtering .

Elons första lösningar för avancerad fraktanalys.

Lösningen från softlogs är Elons första heldigitaliserade lösning för fraktanalys och kostnadskontroll. På sitt tidigare jobb hos Elektroskandia var Luthman projektansvarig när företaget bytte existerande TA-system och fakturakontrollsystem. Här fick han kunskap om softlogs och elektrogrossistens positiva erfarenheter av deras lösningar. – Det tog inte lång tid att motivera så att vi valde samma lösning hos Elon. På ett fredagsmöte under hösten förra året blev det ett enhälligt ja för att välja softlogs för att lösa våra fraktutmaningar. Därefter presenterade Øistein Solberg softlogs och lösningarna i detalj.

Luthman har närmare 15 års erfarenhet inom Supply Chain Management och Operational Excellence från företag som Ericsson, Volvo och Elektroskandia.

Lika mycket ett finans- som ett logistiksystem.

Luthman fick ansvaret för logistik- och transportutveckling inom Elon för 1 ½ år sedan och hans primära uppgift var att implementera ett nytt lagerhanteringssystem, något som han gjort tidigare på Elektroskandias centrallager. Elons ledning såg snabbt behovet av bättre kontroll och översikt över fraktkostnaderna och det är bakgrunden till att vi kontaktade softlogs, säger Luthman. Han menar att lösningen från softlogs i lika stor grad omfattar allt från produkt- till kundlönsamhet. Vi har nu full kontroll på hur ofta varor levereras till våra butiker, något som kan bidra till större lokal lönsamhet.

Problem med att kontrollera fraktkostnaderna

– Innan vi skaffade softlogs lösning hade vi utmaningar kring att förstå och kontrollera våra årliga fraktkostnader. Klarar vi att minska dessa med 3–5 procent innebär det betydliga besparingar, som vi istället kan lägga till nettoinkomsten, säger Luthman. I övergången till den nya lösningen var det viktigt att förstå våra fraktkostnader. Förståelsen kan nu åstadkommas enklare och med bättre precision. Hittills har lösningen levt upp till våra förväntningar. Den är användarvänlig och har mycket bra funktionalitet. Softlogs supportteam svarar an snabbt och är både lösningsorienterande och lyhörda för våra behov och önskningar.

Mörkertal

Vi hade klart för oss att det fanns mörkertal när det gäller våra fraktkostnader. Med min mångåriga logistikbakgrund har jag noterat att det är ett fåtal företag som tar tag i sina transportkostnader. För många är det en välbevarad hemlighet att dessa utgör en av de största utgiftsposterna. Mörkertalet blir påtagligt när man förhandlar avtal med transportörer och vi inte har system som klarar att hantera dessa i vardagen. Här har samarbetet med softlogs förenklat kontrollen över våra transportkostnader. softlogs metod att arbeta nära oss som kund gör det möjligt för oss att komma med råd och vinkar när softlogs utvecklar ny funktionalitet. Softlogs har bland annat lättanvända moduler för avvikelsehantering, vilket ger analyser som vidareförmedlas till våra transportörer.

Stort inflytande

Vad innebär det för Elon att ha ett professionellt förhållande till fraktkostnaderna?

– Vi förstår våra fraktkostnader på ett helt annat sätt än tidigare. Det ger oss större kunskap om fördelningen av interna kostnader, samtidigt som vi får en långt bättre faktabaserad dialog med transportörerna. Det gör att vi kan identifiera och eliminera olönsamma processer och felaktigheter, säger Luthman. Han berättar att Elon arbetar med viktiga nyckeltal, så kallade KPI:er (Key Performance Indicator) mot sina transportörer. – Ett av nyckeltalen är informationen vi får från softlogs. Lösningen är ett viktigt komplement till vårt ekonomisystem. Nu vet vi vilka varor som sänds till våra butiker och utifrån detta kan vi beräkna den faktiska kostnaden för dessa transporter, något som ger oss mycket bra kontroll. Vi fortsätter att vidareutveckla det goda samarbetet med softlogs. Företagets marknadsorienterade kundfilosofi, där kunderna är en viktig del av utvecklingsteamet för nya system, ger en win-win-situation för alla parter, säger han avslutningsvis.

Relaterade Artiklar