E-handlarna mer optimistiska än butikshandlarna
Hem E-HANDEL E-handlarna mer optimistiska än butikshandlarna

E-handlarna mer optimistiska än butikshandlarna

Publicerat av: Redaktionen

Framtidstron bland de fysiska butikerna fortsätter att falla.

E-handlarna mer optimistiska än butikshandlarna 2Framtidsindikatorn landar på 90,2 i mars. Tillväxten inom e-handeln gör att optimismen bland e-handelsföretagen pekar uppåt. Det visar Svensk Handels handelsbarometer för mars månad.

För första gången mäter Handelsbarometern även framtidsförväntningarna bland e-handlarna. Förra året uppvisade e-handeln en tillväxt på 16 procent. Handelsbarometern visar att optimismen bland e-handelsföretagen är fortsatt hög. I mars steg framtidsförväntningarna med 2,5 enheter till 117,6.

”Handeln står mitt i ett skifte som drivs av ett kundbeteende som förändras i snabb takt. Vi har nått en brytpunkt där all tillväxt inom sällanköpshandeln sker på nätet. Optimismen bland Sveriges e-handlare är het”, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Framtidsindikatorn för den fysiska butikshandeln minskade med 3,2 enheter och landar på 90,2 i mars. Det är drygt 10 enheter lägre än samma månad förra året. Mest föll förväntningarna på den framtida försäljningen.

Trots att handlarnas förväntningar på butikshandeln i stort sviktar går tron på den egna butiken mot strömmen. Förväntningarna på den egna butiken steg i mars och ligger i linje med siffrorna för förra året.

”Fysiska butiker kommer även framöver att ha en central roll i handeln. Däremot har konkurrensen hårdnat och butikerna behöver vässa sina erbjudanden för att lyckas vara attraktiva även i framtiden”, säger Karin Johansson.

Fotnot: Handelsbarometern har utökat sitt innehåll och uppdaterat sin layout. Från och med mars månad redovisar Handelsbarometern även framtidsförväntningarna bland e-handelsföretag.

Handelsbarometern mars

Relaterade Artiklar