Hem NYHETER Branscherna som digitaliserats mest under Corona

Branscherna som digitaliserats mest under Corona

Publicerat av: Redaktionen

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen hos fyra av tio företag.

Branscherna som digitaliserats mest under Corona 3

Det bekräftar nu en omfattande undersökning där Telia och Nepa hört beslutsfattare på svenska företag. Transportbranschen och vårdföretagen är de som tvingats till den största omställningen i digitaliseringsvågen som har svept över landet.

Enkäten som Nepa genomfört på uppdrag av Telia visar att digitaliseringen har påskyndats hos fyra av tio företag. Dubbelt så många av de större företagen uppger en påskyndning jämfört med de små. Sett till bransch är transportbranschen och vårdföretagen de som har påverkats mest av pandemins digitaliseringseffekter.

– Då det här året har varit en digitaliseringskatapult kan man tro att den digitala klyftan har minskat, men tyvärr är skillnaderna fortsatt stora och småföretagarna har svårt att haka på. Ett samhällsproblem som vi alla berörs av och behöver agera på. Tekniken finns tillgänglig för alla oavsett storlek men vi behöver förenkla och förtydliga ännu mer för att få med alla på framtidståget, säger Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling SME på Telia.

Vad gäller synen på framtiden svarar totalt sju av tio företag att de kommer investera i tekniken de närmsta två åren. Av dessa uppger alla medelstora och stora företagen att de planerar för investeringar medan endast sex av tio småföretag uppger samma planer. Högst upp på önskelistan står investeringar i kompetensutbildning av personalen kopplat till digitaliseringen samt att man vill satsa mer på utrustning för mobila arbetssätt.

– Konkurrensen och kraven på att digitalisera sig är tuffa nu, men det finns vinster att hämta hem som varken är stort, dyrt eller svårt. Det är faktiskt viktigare med de små insatserna för att sätta fart på och framtidssäkra sin verksamhet. Som att automatisera enklare administration, exempelvis faktureringen på en renoveringsfirma. Har man redan investerat kan det handla om att hjälpa medarbetare i hur tekniken används effektivt. Här finns möjligheter för alla, oavsett bransch, avslutar Daniel Stark.

Pandemin har påskyndat digitaliseringen hos:

 • 59% av vårdföretagen
 • 56% inom transportbranschen
 • 45% av företagen som erbjuder företagstjänster (exempelvis ekonomi, it, juridik, kommunikation, reklam mm)
 • 44% inom It-och telekom
 • 43% av tillverkningsföretagen
 • 41 % inom byggbranschen
 • 32% inom handeln

Det här vill man investera i framåt:

 • 21% vill investera i kompetensutveckling kopplat till digitaliseringen.
 • 21% vill investera i mobilt arbetssätt
 • 20% vill investera i molntjänster
 • 17% planerar att investera i säkerhetstjänster
 • 17% planerar att investera i telekomtjänster

Enkäten visar också att synsättet för att jobba på distans har förändrats. Sex av tio beslutsfattare tror att man kommer att fortsätta att jobba hemma i samma utsträckning även efter pandemin. Däremot tror 45 procent att allt kommer att återgå till det vanliga.

Relaterade Artiklar