70% fler fast för rattsurfning i Stockholm under pandemiåret 2020
Hem UNDERSÖKNING 70% fler fast för rattsurfning i Stockholm under pandemiåret 2020

70% fler fast för rattsurfning i Stockholm under pandemiåret 2020

Publicerat av: Redaktionen

1 januari 2018 blev det förbjudet att använda mobilen med handen när man kör bil.

Trots att svenskarna är positiva till lagen visar ny statistik för 2020 att antalet förare som rapporterats för brottet ökar. I region Stockholm är ökningen mer än 70% på ett år.  

Tittar du ner två sekunder på mobilen och kör i 50 km/h hinner din bil åka 28 meter innan du får upp blicken på vägen igen. Risken för en olycka är med andra ord överhängande och det vanligaste är att föraren kör in i ett fordon som bromsat in. 

Alkoholmätarföretaget AlcoSense Laboratories har tagit del av polisens statistik och jämfört antalet rapporterade brott i kategorin “Ordningsböter – otillåten mobilanvändning i trafik, det vill säga rattsurfande. Siffrorna visar på en 72%-ig ökning i januari 2021 mot januari 2020. De flesta som fastnat i polisens kontroller har gjort det en onsdag. 

“Precis som rattfylleri innebär rattsurfande en stor trafikfara för såväl förare som medtrafikanter. Båda beteenden minskar radikalt förarens förmåga att framföra fordonet säkert”, säger Hunter Abbott, brittisk racerförare och grundare av AlcoSense

Att använda mobiltelefonen under körning tre- till fyrdubblar risken för olyckor visar en rapport från European Road Safety Observatory. Risken ökar ju mer mobiltelefonen används. Förare som ofta använder mobiltelefonen löper dubbelt så stor risk att råka ut för en trafikolycka som de som använder mobiltelefonen minimalt.

Den utredning Trafikverket gjorde innan de nya reglerna infördes 2018 visar att mobilförbudet vid körning är väl förankrat i den svenska befolkningen. Myndighetens studie visade att svenskarna till och med ansåg att det var viktigare att inte använda mobilen på ett sätt som riskerade trafiksäkerheten, än att följa hastighetsbestämmelserna. Dock ansågs det mindre viktigt att följa än användning av bilbälte och att vara nykter bakom ratten. Paradoxalt nog visade undersökningen att häften av de svarande trodde att de ändå skulle bryta mot lagen!

“Det går att se likheter mellan rattfylleri och rattsurfande i det att båda bygger på ett beteende som kan förändras och därmed förhindra allvarliga olyckor, personskador och att människor avlider i den svenska trafiken”, säger Hunter Abbott. 

Förutom risken för allvarliga olyckor innebär rattsurfning att den som åker fast riskerar dagsböter. Polisen kan bötfälla föraren som stoppats för att ha rattsurfat direkt med ett belopp på 1500 kronor. 

Undantag från förbudet finns för bland andra blåljuspersonal och då endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.  

Relaterade Artiklar