4 av 10 företag skrotar mobilerna – stora värden till spillo
Hem NYHETER 4 av 10 företag skrotar mobilerna – stora värden till spillo

4 av 10 företag skrotar mobilerna – stora värden till spillo

Publicerat av: Redaktionen

Hela 40 procent av företagen och myndigheterna i Sverige skrotar eller magasinerar personalens mobiler när de byts ut, trots att mobilerna skulle kunna återanvändas och har ett stort ekonomiskt värde.

4 av 10 företag skrotar mobilerna – stora värden till spillo 2Det visar en undersökning bland 250 IT-ansvariga på företag och myndigheter som Novus gjort på uppdrag av Inrego.

– Det verkar finnas en utbredd föreställning om att mobiler är uttjänta och värdelösa efter ett par år, men ingenting kan vara mer fel. Genom att radera all gammal information och göra vissa uppgraderingar så kan mobiler liksom andra IT-produkter komma till användning igen. Även om du känner dig trött på eller färdig med din mobil så kan jag garantera att det finns någon annan som gärna skulle ta över den – och betala för det, Jonas Karlsson, VD för Inrego som är specialiserat på IT-återanvändning.

Novus-studien visar att 34 procent av företagen (+50 anställda) och myndigheterna (+250 anställda) regelmässigt skrotar sina mobiler när de fasas ut. Ytterligare sex procent lägger mobilerna i förråd tills vidare, där de i många fall blir liggande tills de skickas till skrotning och återvinning. Mobiler skrotas i högre utsträckning än till exempel datorer, enligt undersökningen.

Det innebär att fyra av tio organisationer medvetet väljer att inte ta vara på produkterna – företagen (44 procent) gör det i högre grad än myndigheterna (35 procent). 16 procent av organisationerna skickar tillbaka utrustningen till sina leasingbolag och 18 procent låter den gå till återanvändning. Övriga skänker bland annat mobilerna till personalen.

Utbytestakten av mobiler är relativt hög. 71 procent av företagen och myndigheterna byter ut mobilerna vart tredje till vartannat år eller oftare.

– Varje år kasserar företag och myndigheter hundratusentals mobiler helt i onödan. Det är förvånande med tanke på den starka fokuseringen på hållbarhetsfrågor i näringslivet. Många verkar också tro att återvinning är ett bra alternativ för miljön, men faktum är att återvinnarna inte kan återvinna mer än en bråkdel av de sällsynta metallerna i mobilerna. Ur ett miljöperspektiv är återanvändning i princip alltid bättre och även säkrare eftersom alla seriösa återanvändningsföretag raderar den information som finns lagrad i utrustningen, säger Jonas Karlsson.

Relaterade Artiklar