​Begagnathandeln skonar miljön från 22 000 ton plast
Hem NYHETER ​Begagnathandeln skonar miljön från 22 000 ton plast

​Begagnathandeln skonar miljön från 22 000 ton plast

Publicerat av: Redaktionen

Svenska folkets begagnathandel på Blocket under 2017 innebar att produktionen av cirka 22 000 ton plast kunde undvikas.

​Begagnathandeln skonar miljön från 22 000 ton plast 2Det visar en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Mängden, som motsvarar den samlade vikten av två Kaknästorn, visar hur viktig begagnathandeln är för en hållbar framtid där vi hushåller med jordens begränsade resurser.

I Sverige konsumerar vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är en överkonsumtion som bland annat leder till klimatförändringar, sinande naturresurser och minskat djurbestånd. Genom att köpa och sälja begagnat ökar livslängden för redan tillverkade varor. Behovet att producera nya varor minskar således.

– Vi vill öka medvetenheten om vilken positiv skillnad man som privatperson faktiskt gör på Blocket för miljön. Förhoppningsvis inspirerar vi fler att konsumera hållbart allt oftare. Att tänka begagnat först kommer troligtvis vara en självklarhet för kommande generationer, men det är dagens konsumenter som måste bryta köp-och-släng-beteendet, säger Linnéa Aguero, hållbarhetsansvarig på Blocket.

Redan 2013 lanserade Blocket och IVL Svenska Miljöinstitutet en unik beräkning som visar hur mycket växthusgaser som kan undvikas årligen tack vare svenska folkets begagnathandel. Nu har beräkningarna kompletterats med hur mycket nyproduktion av plast, stål och aluminium som kan undvikas tack vare begagnathandel. För privathandeln på Blocket under 2017 är resultatet:

  • 22 000 ton plast, vilket motsvarar den samlade vikten av två Kaknästorn.
  • 122 000 ton stål, vilket motsvarar mängden stål som behövs för att lägga tågräls mellan Sveriges nordligaste och sydligaste spets.
  • 13 000 ton aluminium, vilket motsvarar samma mängd som 80% av de pantburkar som årligen återvinns i Sverige.
  • Minskat utsläpp av 0,8 miljoner ton växthusgaser, vilket motsvarar ingen biltrafik i Sverige under cirka 1 månad.

– Resultatet är enormt och visar för första gången hur resurseffektiv begagnathandeln är. Det vi en gång skapat av jordens begränsade resurser bör användas gång på gång istället för att förbrukas som engångsartiklar. Det här tydliggör också hur viktig kvalitetsaspekten och planerad livslängd är vid design av konsumentprodukter, säger Linnéa Aguero.

– Att handla begagnat kan innebära en större insats för miljön än vad många kanske tror, men för oss som gjort beräkningarna kommer resultatet inte som en överraskning. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad, säger Tomas Rydberg, senior forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Relaterade Artiklar