Exsitec inleder partnerskap med EazyStock − verktyget som minskar kostnader genom lager- och inköpsoptimering
Hem E-HANDEL Exsitec inleder partnerskap med EazyStock − verktyget som minskar kostnader genom lager- och inköpsoptimering

Exsitec inleder partnerskap med EazyStock − verktyget som minskar kostnader genom lager- och inköpsoptimering

Publicerat av: Redaktionen

Exsitec har inlett ett nytt partnerskap med EazyStock, ett svenskt molnbaserat verktyg som på ett enkelt sätt optimerar lager, inköp och servicegrader och därmed minskar kostnader.

Exsitec inleder partnerskap med EazyStock − verktyget som minskar kostnader genom lager- och inköpsoptimering 2− EazyStock är ett mycket bra verktyg för lageroptimering som passar i vår produktportfölj för verksamhetssystem. Det är lättanvänt, utan lång uppstartsperiod och med en avkastning som nära nog är omedelbar, säger Johan Kallblad, VD på Exsitec.

Exsitec, specialister på verksamhetssystem, har inlett ett partnerskap med EaszyStock och adderar därmed ett molnbaserat verktyg inom den växande marknaden för lager- och inköpsoptimering. EazyStock är en produkt utvecklad av Syncron, ett svenskt företag som gjort system för lageroptimering sen 1999, med stora globala kunder som exempelvis Volvo, Daimler och Atlas Copco. EazyStock är ett verktyg utvecklat för små och medelstora företag för att hjälpa dessa att effektivisera processerna inom lagerhantering genom automatisering, att öka servicegraden och spara pengar i form av mindre lager. Verktyget är lätt att implementera, intuitivt att använda och ger snabbt resultat.

Inköps- och lageroptimering har blivit en specialistfråga

Lagerhållande har alltid varit en högt prioriterad fråga för små och medelstora företag, och lageroptimering kommer att bli än mer prioriterat i framtiden. I dagsläget är kapital relativt billigt men det kommer en tid då detta inte längre gäller. Samtidigt visar statistik från åttiotalet och fram till idag att företagens värdeskapande per timme ökade fram till 2007 för att därefter stagnera. Lagernivåer och inköpsoptimering har därför utvecklats till en så pass komplex fråga att människans egna kompetens och tid inte längre räcker till. Traditionella ERP-lösningar saknar också ofta avancerade funktioner för lageroptimering och är en kompetens som få små företag har möjlighet att hålla internt.

EazyStock skapar hög service med snabb leverans till låga lagerkostnader

Med en molnbaserad tjänst som EazyStock automatiseras inköpsbesluten och lagret optimeras, samtidigt som företagets egna planeringsinsatser minskar. Dataöverföringen mellan affärssystem och lagerhanteringsverktyget sker smidigt med automatiska prognoser, och insikter som kan levereras när som helst behovet uppstår. Detta ger en hög service med snabb leverans till låga lagerkostnader.

EazyStock har en enkel avgiftsmodell som inte baseras på antalet användare utan på den tjänstenivå man väljer. Alla på företaget kan därmed samlas runt prognoser och rapporter för att diskutera sälj- och lagerstrategier. En transparent försörjningskedja och automatiserade inköpsbeslut minskar både lagernivåerna och ökar tillgängligheten.

− Exsitec är en mycket kompetent partner för oss i Sverige. De är duktiga och lätta att arbeta med och vi upplever hela företaget, från ledning till medarbetare, som visionära och framåt som erbjuder kunderna de bästa och mest moderna lösningarna, säger Daniel Martinsson, Affärsområdeschef för EazyStock.

Partneravtalet låter Exsitec sälja och implementera EazyStock i Sverige och finns tillgängligt nu.

Relaterade Artiklar