Visma förvärvar Svensk e-identitet och blir ledande på autentisering, inloggning och signering

Visma förstärker utbudet av molnbaserade lösningar för autentisering, inloggning och signering genom att förvärva väletablerade Svensk e-identitet AB.

– Visma Consulting och Svensk e-identitet har tillsammans ett urstarkt erbjudande inom autentisering, inloggning och signering, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting och ny styrelseordförande i Svensk e-identitet.

Visma Consulting har sedan år 2000 erbjudit tjänster och lösningar inom autentisering, federation, inloggning och signering, och har idag volymer på flera miljoner transaktioner i månaden i dessa tjänster.

– EU:s nya dataskyddsförordning GDPR väntar runt hörnet samtidigt som allt fler molnlösningar kommer ut på marknaden. Detta gör att vi ser en stark framtida efterfrågan på säkra och lättillgängliga lösningar för autentisering, inloggning och signering. Svensk e-identitet har en unik position på marknaden idag, med en väletablerad molnbaserad plattform för just detta. Tillsammans med våra egna lösningar på området blir det gemensamma erbjudandet urstarkt, säger Richard Börjesson, vd på Visma Consulting och ny styrelseordförande i Svensk e-identitet.

– Med Visma som största ägare kan Svensk e-identitet fortsätta vara en trygg leverantör av säkra inloggnings- och signeringstjänster. Samtidigt får vi stora möjligheter att hitta synergier och nya affärsmöjligheter som ytterligare stärker vårt erbjudande till existerande och nya kunder, säger Jörgen Hellgren, vd på Svensk e-identitet.

Svensk e-identitet kommer att verka som fristående bolag inom Vismakoncernen under Custom Solutions-divisionen och behålla sitt nuvarande varumärke.