Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Amadeus identifierar fem betalningstrender som främjar resebyråer

Amadeus identifierar fem betalningstrender som främjar resebyråer

Publicerat av: Redaktionen

Amadeus har sammanställt fem viktiga trender inom betalningshanteringar i resebranschen.

Amadeus identifierar fem betalningstrender som främjar resebyråer 3Dessa kan förenkla arbetet med leverantörsbetalningar och bidra till att resebyråer ökar sina intäkter.

1. Betalnings-API:er

Gränssnitt för programmering av betalapplikationer (API:er) har visat sig vara ett viktigt verktyg för resebyråer att kunna göra betalningar snabbare, smartare och billigare genom att ansluta sig till ett enda system. Det gör det möjligt för resebyråer att betala flygbolag, hotell och andra tjänster med ett brett urval av betalsätt. Genom att använda smart optimering som föreslår den bästa betalningsmetoden är det möjligt att sänka kostnaderna, genom att exempelvis utnyttja rabatter. Amadeus har kunnat visa på att man på så vis kan ge marginalförbättringar på upp till 30 procent.

2. Tokenisering

Att hantera betalningar är komplicerat och en stor del av denna komplexitet kommer sig av att bedrägerier måste minimeras och data skyddas. Många betalningsexperter hävdar att tokenisering är nästa steg inom digitala betalningar, något som Amadeus redan erbjuder. Ett exempel är virtuella betalkort för engångsbruk som avsevärt kan minimera riskerna för bedrägerier och samtidigt hjälpa resebyråer att uppfylla direktivet PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

3. Integrerad försäljning

Ökningen av virtuella kort möjliggörs av att de integreras med bokningsverktyg, vilket innebär att ett “centralt betalningsnav” skapas. Via detta nav är det möjligt att kontrollera hela betalningskedjan, från att en resenär betalar till det att pengarna betalas ut till reseleverantören. På detta sätt kan betalningarna följa hela flödet vilket minskar kostnaderna för betalningshanteringen och genererar intäkter.

4. Vinnande partnerskap

För att digitala leverantörsbetalningar ska fungera bra krävs samarbete. Resebyråer måste vara redo att använda virtuella kort och reseleverantörer, som exempelvis flygbolag, måste vara villiga att acceptera och hantera dem. Här finns dock en del friktion eftersom vissa leverantörer tar ut höga avgifter för att hantera en del betalningsalternativ. Amadeus har med ett nytt tillvägagångssätt kunnat visa att dessa kostnader kan minskas med upp till 70 procent samtidigt som flygbolagen och deras resebyråpartners intressen tillgodoses på ett bättre sätt. Thai Airways har till exempel fått fantastiska resultat genom att implementera detta tillvägagångssätt, vilket också stärkt lojaliteten med deras resebyråpartners.

5. Realtidsbetalningar

Trots att vi nu är i år 2020 domineras fortfarande betalningshanteringen mellan de olika reseföretagen av manuell hantering. Historiskt sett har branschen vant sig vid system som “fungerar tillräckligt bra”. Det räcker dock inte längre, människor förväntar sig att betalningar sker automatiskt och snabbt. Med API-integration kan aktörer hitta nya sätt att erbjuda och hantera betalningar, som tillexempel betalning i flera olika valutor och hantering av sista minuten-bokningar. Nya digitala betalningsmetoder som virtuella kort ger omedelbara och automatiserade processer som kan öka intäkterna och minska kostnaderna.

Relaterade Artiklar