Maersk och IBM bildar gemensamt bolag som ska utveckla blockkedjelösningar för effektivare global handel och digitaliserad försörjningskedja
Hem E-HANDEL Maersk och IBM bildar gemensamt bolag som ska utveckla blockkedjelösningar för effektivare global handel och digitaliserad försörjningskedja

Maersk och IBM bildar gemensamt bolag som ska utveckla blockkedjelösningar för effektivare global handel och digitaliserad försörjningskedja

Publicerat av: Redaktionen

A.P. Møller-Mærsk och IBM offentliggör planerna på att bilda ett gemensamt bolag för att erbjuda lösningar för snabbare, effektivare och säkrare global handel, baserade på blockkedjeteknik.

Maersk och IBM bildar gemensamt bolag som ska utveckla blockkedjelösningar för effektivare global handel och digitaliserad försörjningskedja 2Målet med det gemensamma bolaget är att utveckla en ny digitaliserad plattform för global handel, som byggs på öppen standard och är utformad för att användas av alla typer av aktörer i det globala transportekosystemet. Detta kommer att adressera flera av behoven som ökad transparens och större enkelhet i godstransporter över gränser och mellan olika handelszoner.

Kostnaderna och storleken på världens handelssystem fortsätter att växa och bli allt mer komplext. Varje år skickas varor till ett värde av cirka 4 miljarder dollar över världen och 80 procent av de varor vi använder varje dag har transporterats med sjöfrakt. Dessutom uppgår handläggning och administration av nödvändiga dokument uppskattningsvis till en femtedel av de faktiska kostnaderna för själva transporten. Enligt The World Economic Forum kan internationell handel öka med nästan 15 procent om hindren i den internationella försörjningskedjan minskades. Det skulle i sin tur kunna leda till fler jobb och främja ekonomisk tillväxt.

Blockkedjeteknik är idealisk för att hantera ett stort nätverk av olika partner. Ett distribuerat system som bygger på blockchain kan ge en gemensam vy av alla transaktioner som sker inom ett nätverk och gör det möjligt för alla berörda parter att få tillgång till tillförlitlig data i realtid. Genom att tillämpa blockkedjeteknik på dessa processer introduceras en ny form av kontroll och överblick av informationsflödet, vilket ger flera handelspartner möjlighet att samarbeta och få en gemensam syn på en transaktion utan att kompromissa med varken detaljer, sekretess eller integritet.

Maersk, en global ledare inom containerlogistik, och IBM, en ledande leverantör av blockchain och supply chain-lösningar för företag, kommer att tillämpa blockkedjor i den nya plattformen samt utnyttja annan molnbaserad teknik som artificiell intelligens, dataanalys och IoT, som levereras av IBM, för att hjälpa företag att transportera och spåra gods digitalt över internationella gränser. Tillverkare, transportföretag, speditörer, hamn- och terminaloperatörer samt tullmyndigheter kommer alla att kunna dra nytta av den nya tekniken – och i slutänden gynnas också konsumenterna.

– Det nya företaget är en viktig milstolpe i vår strategi att leda digitaliseringen av den globala handeln, säger Vincent Clerc, Chief Commercial Officer på Maersk och tillträdande styrelseordförande i det nya bolaget. Det finns en enorm potential i att erbjuda en neutral, öppen digital plattform för säkra och enkla sätt att utbyta information. Alla aktörer i hela försörjningskedjan kommer att gynnas. Genom att kombinera vår djupa kunskap om handel med IBMs ledande position inom blockchain och företags-IT är vi övertygade om att det nya företaget kommer att kunna göra avgörande skillnad och bidra till att forma framtidens globala handel.

IBMs blockkedjeplattform gör det möjligt för hundratals kunder och tusentals utvecklare att skapa och utveckla nätverk inom en rad komplexa användningsområden, inklusive gränsöverskridande betalningar, försörjningskedjor och digital identifiering.̶De stora framstegen som IBM har gjort inom blockkedjeområdet har visat att tekniken kan skapa nya affärsmodeller och spela en viktig roll i hur världen fungerar, genom att bygga smartare företag, säger Bridget van Kralingen, senior vice president, IBM Global Industries, Solutions och Blockchain. Vårt samarbete med Maersk innebär att vi nu kan påskynda användningen av denna spännande teknik tillsammans med de miljontals organisationer som spelar viktiga roller i ett av världens mest komplexa och viktiga nät, den globala försörjningskedjan. Vi tror att blockkedjor kommer att bli en viktig del i denna marknad och en möjlighet för företag att hitta nya affärsmöjligheter.

IBM och Maersk inledde i juni 2016 samarbetet med att bygga nya blockkedje- och molnbaserade lösningar. Sedan dess har en rad olika verksamheter varit inblandade i tester av plattformen, däribland DuPont, Dow Chemical, Tetra Pak, Port Houston, Rotterdam Port Community System Portbase, Tullverket i Nederländerna samt U.S. Customs and Border Protection.

Det nya bolaget möjliggör för IBM och Maersk att kommersialisera och utöka lösningen till en större mängd globala företaget. Många av dem har redan uttryckt intresse för tjänsterna och vill utforska hur de kan använda plattformen. Några av dem är General Motors och Procter & Gamble, som vill effektivisera sina komplexa försörjningskedjor. Speditions- och logistikföretag, som Agility Logistics, vill använda plattformen för att förbättra tullhantering.

Ytterligare tullmyndigheter, däribland tullen i Singapore och Peru, kommer att utvärdera hur de kan använda plattformen för att förbättra godsflödet och öka säkerheten. De globala terminaloperatörerna APM Terminals och PSA International kommer att använda plattformen för att förbättra samarbetet och planeringen i och mellan olika hamnar. Tillsammans med det växande nätverket av globala transporthubbar och stöd från Guangdong Inspection and Quarantine Bureau, som kommer att ansluta sitt globala kvalitetsspårningssystem för import och export av gods, kommer plattformen också att ge användare tillgång till viktiga handelskorridorer in och ut ur Kina.

Maersk och IBM kommer också att etablera ett branschforum med experter inom området för att vidareutveckla plattformen och tjänsterna, samt ge vägledning och återkoppling kring en rad branschfaktorer och öppna standarder.

Maersk och IBM har utsett Michael J. White, tidigare VD för Maersk Line i Nordamerika, till VD för det nya bolaget. Han kommenterar:̶

– Idag går onödiga resurser förlorade på grund av ineffektiva och felaktiga manuella processer. Våra pilotprojekt har visat att det finns stor efterfrågan på effektivitetsvinster och nya möjligheter till följd av att informationsflöden standardiseras med digitala lösningar. Vår ambition är att tillämpa våra kunskaper och skapa en helt öppen plattform där alla aktörer i den globala försörjningskedjan kan dra nytta av att delta. Vi ser fram emot att ytterligare utvidga vårt ekosystem av partner när vi vidareutvecklar den globala lösningen.

Det nya företaget planerar initialt att kommersialisera två kärnfunktioner som syftar till att digitalisera den globala försörjningskedjan från början till slut. De två funktionerna är:

  • Shipping Information Pipeline kommer att ge synlighet i hela försörjningskedjan, så att alla inblandade aktörer kan utbyta information om leveransen i realtid på ett säkert och smidigt sätt.
  • Paperless Trade kommer att digitalisera och automatisera arkivering genom att möjliggöra för slutanvändarna att skicka in, validera och godkänna dokument över organisationsgränserna på ett säkert sätt, vilket kommer att bidra till att minska tiden och kostnaderna för klarering och fraktrörelse. Med hjälp av blockkedjetekniken formas smarta avtal som säkerställer att alla godkännanden är på plats, så att fel undviks och godkännanden kan göras snabbare.

Efter att nödvändiga regulatoriska godkännanden erhållits, är planen att göra de första lösningarna tillgängliga om sex månader.

Planen är att det nya bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i New York.

Plattformen är byggd på IBMs blockchain-teknik, som tillhandahålls via IBMs molnlösning och drivs av Hyperledger Fabric 1.0, ett blockchain-ramverk och ett av de Hyperledger-projekt som stöttas av Linux Foundation.

För mer information om bolaget, se: www.ibm.com/blogs/blockchain/2018/01/digitizing-global-trade-maersk-ibm

Inrättandet av det gemensamma bolaget är fortfarande föremål för godkännanden från berörda myndigheter. Ingen av de uppgifter som lämnas i denna text kan tolkas som ett åtagande och information kan komma att kunna ändras.

Relaterade Artiklar