C.A.G Mälardalen digitaliserar hållbarhetsdata för St1 Sverige
Hem NYHETER C.A.G Mälardalen digitaliserar hållbarhetsdata för St1 Sverige

C.A.G Mälardalen digitaliserar hållbarhetsdata för St1 Sverige

Publicerat av: Redaktionen

För att effektivisera St1:s hantering av hållbarhetsdata för biobränsle bygger C.A.G Mälardalen ett nytt system för deras databas.

C.A.G Mälardalen digitaliserar hållbarhetsdata för St1 Sverige 2Den nya webbaserade lösningen förenklar St1:s arbete med hållbarhetsdata och generering av rapporter till externa kunder samt till myndigheter som Energimyndigheten.

Aktörer som hanterar biobränslen måste ha ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. För att få det måste man ha ett kontrollsystem på plats som säkerställer att biobränslen som hanteras uppfyller fastlagda hållbarhetskriterier såsom information om volymer, vilka råvaror som använts vid framställning, ursprungsland för dessa o.s.v.

”Det är ett litet system men viktig för att bibehålla kontrollen med den ökande komplexiteten hos de biobränslen som St1 hanterar. Föregående verktyg var mer tidskrävande att hantera denna data i. Nu kommer det skötas automatiskt och dessutom finns en algoritm som hjälper St1 att allokera biobränslen”, säger Tomas Täuber, VD på C.A.G Mälardalen.

Den som hanterar biodrivmedel är skyldig att en gång per år rapportera de mängder av biobränsle som använts till Energimyndigheten. Med hjälp av det nya systemet, som är baserat på Microsofts SQL-server, kommer det enkelt gå att ta fram dessa rapporter och även arkivera data för framtida bruk.

”C.A.G. har på ett mycket professionellt sätt tagit fasta både på de lagstiftade kraven och på de tilläggskrav St1 ställt och byggt och levererat ett mycket ändamålsenligt verktyg. Redan nu har vi tillsammans med C.A.G. identifierat ett antal nya möjligheter för att vidareutveckla verktyget för kommande krav”, konstaterar Mikael Söderling på St1 Sverige.

Relaterade Artiklar