Utblick: Digitalisering
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Utblick: Digitalisering

Utblick: Digitalisering

Publicerat av: Redaktionen

PostNord förutspår förseningar med roboten ‘Egil’

Logistikbranschen möter allt större förändringar i och med den digitala utvecklingen. För att förbättra sina tjänster arbetar PostNord med olika digitala lösningar som ska göra det enklare att upptäcka fel. I lastbilarna har man bland annat installerat sensorer som kan spåra distributionen, samtidigt som IoT-lösningar hjälper företaget att förutspå underhålls- och renoveringsbehov på lagren. Den största förändringen är utvecklingen av roboten ”Egil” som övervakar datatransaktioner i realtid. ”Egil” söker efter mönster i datan och ger signaler om eventuella förseningar innan de faktiskt uppstår. ”Egil”, som är designad av Tata Consultancy Services, befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet, men förhoppningen är att roboten ska kunna identifiera och eliminera problem innan de uppstår, gällande alltifrån förseningar, till beräkningar på när kunden kommer göra sin nästa beställning, till att förutspå bedrägerier.
Läs mer om ”Egil” här:

Drönarna som revolutionerar det nordiska skogsbruket

Utblick: Digitalisering 2Drönare, som tidigare främst användes inom den amerikanska militären, har nu börjat användas i allt fler branscher. En av dem är skogsbruket. I Finland där 20 % av exportinkomsterna kommer från skogsindustrin har man börjat använda drönare för att räkna och mäta trädarter på väsentligt kortare tid än tidigare. Med hjälp av drönarna har skogsföretag lyckats minska tidsåtgången med två tredjedelar. TCS egen deep-learning-algoritm analyserar och bedömer drönarbilderna från de finska skogarna med 95 % träffsäkerhet. I nuläget kan algoritmen identifiera trädets diameter, vilket gör det möjligt för den att räkna antalet träd men algoritmen utvecklas nu så att den i framtiden ska kunna se skillnad mellan olika trädarter. Det innebär att de finska skogsindustrierna nu enklare kan beräkna hur många träd som kan avverkas, och hur många man kan lämna för framtida bruk.
Läs mer om drönarna i det finska skogsbruket här:

TCS på plats under Slush

Slush, det självklara samlingseventet för start-ups världen över, går av stapeln i Helsingfors i slutet på november. Även TCS är traditionsenligt på plats där talarna diskuterar och analyserar alltifrån hyperconnectivity till AI och anordnar ett eget Start-Up-event där flera företag får möjlighet att pitcha sina idéer till expertpaneler.
Läs mer om TCS Slush-Experience här:

Relaterade Artiklar