xTactor lanserar xBand, ett innovativt armband för tillgänglig kommunikation
Hem PRODUKTNYHETERHETA PRYLAR xTactor lanserar xBand, ett innovativt armband för tillgänglig kommunikation

xTactor lanserar xBand, ett innovativt armband för tillgänglig kommunikation

Publicerat av: Redaktionen

I en satsning mot tillgänglig teknik introducerar xTactor nu, xBand, ett diskret armband som omvandlar information från mobiltelefonen till intuitiva vibrationer.

Genom olika typer av vibrationsmönster kan användare obehindrat ta emot notiser, tiden och innehållet i textmeddelanden, utan att förlita sig på varken syn eller hörsel.

Idén bakom xBand är en enhet som fungerar som ett obemärkt gränssnitt mellan användarna, där digital kommunikation kan ske utan att användaren behöver tänka på tekniken som stödjer den.

xBand kan ge användaren upplevelsen av ett nytt sinne där textinformation tas emot på ett helt nytt sätt. Med xBand finns inga störande ljud och inget behov av att ta fram en telefon eller titta på en skärm. Användaren kan därmed ta emot digital information utan att bli störd eller behöva avbryta andra aktiviteter.

xBand ansluter till användarens mobiltelefon via Bluetooth och översätter sedan notiser, meddelanden och påminnelser till vibrationer i Morse-kod direkt på användarens handled. xTactors val av Morse-kod som kodning för text till vibrationer grundar sig i att Morse-kod är ett enkelt och robust kommunikationssystem som består av mönster av korta och långa signaler. Detta gör att det lätt går att känna skillnad på signalerna och lära sig de rytmiska koderna för olika bokstäver och siffror. Kodningen av bokstäver i Morse är även optimerad för att producera så korta meddelanden som möjligt genom att koda vanligare bokstäver till kortare signalmönster. Användare behöver dock inte lära sig Morse-kod för att använda xBand. På kort tid lär sig användaren känna skillnad på många olika vibrationsmönster och ganska snart kan meddelanden tolkas instinktivt, på samma sätt som tolkning av text eller tal.

xTactor lanserar xBand, ett innovativt armband för tillgänglig kommunikationI den tillhörande mobilapplikationen, som finns för både iOS och Android, kan användare ändra inställningar som vibrationshastighet och styrka, ange vilken typ av information som ska skickas till xBand, och anpassa vibrationsmönster genom att lägga till egna förkortningar för olika meddelanden. Appen innehåller även en träningsdel där användare kan träna på att ta emot längre meddelanden med hjälp av Morse-kod.

Kommunikation som är tillgänglig för alla

xTactors teknologi kan tillgodose många olika behov genom att minska beroendet av synen och hörseln när vi kommunicerar med en mobiltelefon. Detta kan särskilt gynna individer med synnedsättning genom att möjliggöra kommunikation i situationer där befintliga hjälpmedel inte är tillräckliga. Även om xBand inte är avsedd att ersätta verktyg som punktskriftsskärmar eller skärmläsare helt och hållet förbättrar xBand betydligt förmågan att hålla kontakten i olika situationer, från promenader och träning till möten och konserter. För att utveckla xBand och skapa en bättre användarupplevelse för alla har xTactor tagit hjälp av både interna och externa rådgivare med stor kunskap om tillgänglighet.

Som en av vinnarna i PTS (Post- och telestyrelsen) innovationstävling 2023 – Kommunikation för alla, erhöll xTactor finansiering för att vidareutveckla sin teknik för personer med synnedsättningar och dövblindhet.

Relaterade Artiklar