Ny e-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET En ny e-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar

En ny e-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar

Publicerat av: Redaktionen

Elsäkerhetsverket har lanserat en ny e-tjänst för anmälan av elektromagnetiska störningar (EMC-störningar).

Tjänsten är till för den som upplever att en elanläggning eller elprodukter i en elanläggning stör funktionen hos andra elektriska utrustningar/produkter eller orsakar störningar i radiokommunikationen.

Exempel på störande elanläggningar kan vara en solcellsanläggning med tillhörande komponenter alternativt en belysningsanläggning med LED-armaturer.

– I och med lanseringen av den nya e-tjänsten hoppas vi få en bättre överblick över vilka problem som finns med EMC-störningar kring elanläggningar och tillhörande komponenter. Det ger oss möjlighet att öka vår kunskap och bli bättre på att arbeta förebyggande, säger Rolf Källkvist elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Solcellsanläggningar kan vara en störkälla
För att underlätta energiomställningen i Sverige arbetar Elsäkerhetsverket med att förbättra det förebyggande arbetet kring EMC-störningar. Användningen av kraftelektronik blir allt vanligare och gör att allt fler elanläggningar och elprodukter kan orsaka störningar. Ett aktuellt exempel på det är solcellsanläggningar med tillhörande komponenter, som exempelvis optimerare och växelriktare. Bara 1 av 10 är medveten om att exempelvis solcellsanläggningar kan vara en störkälla visar en undersökning som Elsäkerhetsverket gjorde 2022.

– I värsta fall kan EMC-störningar slå ut samhällsviktiga funktioner så som blåljustrafik och annan samhällsviktig radiokommunikation. Det är bra att anmäla misstankar om exempelvis sådana EMC-störningar till Elsäkerhetsverket, säger Rolf Källkvist.

Hur uppstår en EMC-störning?

Problemen med EMC-störningar kan uppstå i komponenter, exempelvis vid fel i konstruktionen, vid tillverkningen av komponenten, eller vid brist när en elanläggning installeras. EMC-störningar kan även uppkomma i elanläggningar och i komponenter som har åldrats. Den nya e-tjänsten är ett komplement till de befintliga e-tjänsterna ”Anmäl brister i en elanläggning” och ”Anmäl en produkt”. Formuläret är speciellt anpassat för anmälan av en störande elanläggning eller en elprodukt i en elanläggning.

Ny e-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar– När vi får in en anmälan om en EMC-störning gör vi en granskning av innehållet och därefter beslutar vi om ett tillsyns- eller marknadskontrollärende ska startas. Vilka anmälningar som leder till att ett ärende startas beror bland annat på graden av störning samt vilken risk som störningen bedöms kunna innebära, säger Rolf Källkvist.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar