Elbilsomställningen stannar av och försenas – om man frågar svenskarna
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Elbilsomställningen stannar nu av och försenas – om man frågar svenskarna

Elbilsomställningen stannar nu av och försenas – om man frågar svenskarna

Publicerat av: Redaktionen

Var fjärde svensk har blivit mer positivt inställd till elbil under det senaste året samtidigt som lika många väljer att avvakta till följd av avskaffad klimatbonus.

På frågan när elbilarna kommer dominera på vägarna estimerar svenskarna nu att det kommer dröja tre år längre än vad man trodde i förra årets undersökning, 2033 jämfört med 2030.

Med hjälp av Kantar SIFO har Circle K följt upp förra årets undersökning om svenskarnas attityd till elbilar och den storaelbilsomställning som har påbörjats.

För ett år sedan uppgav en majoritet av svenskarna att de trodde att elbilar skulle dominera på våra vägar år 2030, men i år har alltså den siffran flyttats fram till 2033.

– Det är givetvis positivt för klimatet att fler är positivt inställda till att byta till elbil, och även om viljan till att byta till elbil har starkt fäste i Sverige, så verkar slopad klimatbonus ha påverkat många till att avvakta. Vi är därmed intealldeles överraskade att man tror att det stora skiftet kommer dröja tre år längre än man trodde förra året, säger Erika Söderlund, kommunikationschef på Circle K.

På frågan om när man planerar att byta till elbil är siffrorna i stort sett desamma som förra året. En femtedel säger att detkommer ske nästa gång de byter bil, men att de är osäkra på när det blir. Sju procent uppger att det kommer bli inom tre år och en fjärdedel att det troligen kommer dröja mer än tre år innan de byter. Hela 21 procent uppger att de aldrig kommerskaffa elbil, en siffra som är avsevärt högre i äldre målgrupper.

Klimat och kostnadsfaktorer som driver omställningen

De starkaste argumenten för att byta till elbil är lägre klimatpåverkan (57 %), att hålla kostnaden nere för drivmedel (50%) och att man tror att det inte kommer finnas några alternativ på sikt (47 %).

– För kvinnor är det tydligt att miljön är den huvudsakliga anledningen att skaffa elbil, medan männen anser att lägre drivmedelskostnad är lika viktigt som miljöhänsyn. I de yngre åldrarna är det miljön som är det viktigaste argumentet, fortsätter Erika Söderlund.

El-oro breder ut sig, men har förändrats

För ett år sedan var det många som oroade sig för att det inte går att ladda längs vägarna. Den siffran har i år sjunkit från 55 till 44 procent. Det kan också noteras att särskilt norrlänningarna, som stack ut som mer oroliga förra året, nu ligger på samma nivå som stockholmarna (50 %).

Hela 29 procent uppger dock i år att de är rädda att elen i samhället inte ska räcka till om alla kör elbil, och det är det tredje vanligaste argumentet för att inte byta enligt undersökningen. Det vanligaste argumentet mot att inte skaffa elbil är dock fortsatt att elbilarna är dyrare i inköp (58 %).

Elbilsomställningen stannar av och försenas – om man frågar svenskarna

– Vi känner oss otroligt glada, och lite stolta, att så många fler tycks se att utbyggnaden av elladdning längs vägarna verkligen har tagit fart. Att oron för att inte kunna ladda längs resan minskar så kraftigt tyder på att vi satsar rätt när vi bygger vid större knutpunkter och att vi också når ut med den här informationen till bilförarna, avslutar Erika Söderlund.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar