Garn Invest lanseras – tar sikte på nordisk e-handel
Hem E-HANDEL Garn Invest tar sikte på nordisk e-handel

Garn Invest tar sikte på nordisk e-handel

Publicerat av: Redaktionen

Nu lanseras Garn Invest, ett investeringsbolag med hemvist i Lund.

Bolagets grundare har flerårig erfarenhet från finans- och e-handelsbranschen, bland annat från Catena och CDON.

Inledningsvis tar Garn Invest sikte på nordisk e-handel.

 Idag tillkännages lanseringen av Garn Invest (”Bolaget”), ett investeringsbolag baserat i Lund. Bolaget kombinerar operativa och finansiella insikter för varaktigt värdeskapande, via investeringar i noterade nordiska företag. Garn Invest nyttjar en egen metodik, kallad ”Garns metod”. Med metodiken möjliggörs identifiering av attraktiva investeringsuniversum (bolagssegment och enskilda bolag) där Bolaget har ett informationsövertag, det vill säga unika insikter, gentemot andra investerare.

Målet för Garn Invest att finna kvalitativa bolag, men som är missbedömda av marknaden. Där felprissättning, i förhållande till bolagets inneboende värde, råder. Garn Invest kommer inledningsvis ta sikte på nordisk e-handel – ett segment som, för första gången, upplevt minskade försäljningsvolymer. Den negativa tillväxten har orsakat turbulens och, exempelvis, återförsäljare med svaga marginaler har hamnat i utmanande finansiella positioner.

Den negativa trenden har även lett till volatila värderingar av samtliga aktörer inom segment, inkluderat bolag med starka affärsmodeller och kassaflöden. Här ser Garn Invest stor potential till goda investeringar, till fördelaktiga prisnivåer, i bolag som missbedömts av marknaden. De kvalitativa bolagen har, i Garn Invests mening, möjlighet att gå vinnande ur turbulensen, med större marknadsandel och starkare marknadsposition som resultat.

  • Trots den nordiska e-handelns omfattning finns det idag få investerare, med specialistkunskap, inom segmentet. Våra operativa- och finansiella insikter särskiljer oss därför på marknaden, vilket möjliggör goda förutsättningar att finna attraktiva investeringar, säger Eric Thysell, VD och förvaltare på Garn

Bolaget är grundat av Eric Thysell och Oskar Britting. Grundarna besitter operationell och finansiell erfarenhet, bland annat från fastighetsbolaget Catena och den digitala marknadsplatsen CDON. Duon utgör bolagets ledning och förvaltare. Styrelsen består av personer med lång operativ erfarenhet från relevanta roller. Göran Hedbys, före detta divisionschef på Alfa Laval, David Olhed, Chief Commercial Officer på BHG Group, samt David Silvesjö, Chief Treasury Officer på Catena.

  • Garn Invest lanseras – tar sikte på nordisk e-handelVi lanserar Garn Invest i en tid av Men, det är just under turbulenta tider som de största möjligheterna uppenbarar sig. Med vår metodik och erfarenhet ser vi goda möjligheter att kapitalisera på det rådande klimatet – för att göra gynnsamma investeringar framåt för våra aktieägare. I samband med lanseringen vill jag rikta ett stort tack till alla våra intressenter. Vi kommer förvalta ert förtroende med högsta integritet och strävan, kommenterar Eric Thysell.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar