Agricam AB först ut att digitalisera lantbrukets whiteboard-tavlor!
Hem APPAR Agricam AB först ut att digitalisera lantbrukets whiteboard-tavlor!

Agricam AB först ut att digitalisera lantbrukets whiteboard-tavlor!

Publicerat av: Redaktionen

Nu lanserar Agricam den Digitala Whiteboarden som revolutionerar mjölkgårdars interna kommunikation, dagliga styrning, förebyggande djurhälsoprocesser och behandlingsrapportering.

Hur ser det ut idag?

Nästan alla mjölkgårdar har idag en whiteboard i fikarummet eller ute i djurstallarna, fyllda med noteringar och post-it-lappar.

Whiteboarden fungerar som ett analogt lednings- och verksamhetssystem för avvikelse- och statusuppdatering av gårdens anställda, men lösningen har två stora nackdelar – den sparar inga historiska data eller analyserar trender i realtid.

Agricam har tagit fasta på whiteboardens fördelar och löst nackdelarna genom att utveckla branschens första ”Digitala Whiteboard” som visar och stödjer alla planerade både kortsiktiga och långsiktiga insatser inom de grundläggande områden för ett mjölkföretag, som är direkt avgörande för en framgångsrik djurhälsovård och därmed en god produktionsekonomi.

Den Digitala Whiteboarden
Agricam AB först ut att digitalisera lantbrukets whiteboard-tavlor!

Agricam AB är ledande inom digitala lösningar inom lantbrukssektorn. Nu lanserar Agricam ett banbrytande verktyg för lantbrukare, veterinärer och rådgivare som förändrar sättet vi idag hanterar dagliga uppgifter och djurhälsoprocesser. Via Agricam-appen i sin smartphone registrerar alla medarbetare enkelt såväl planerade som utförda arbetsuppgifter, noterar avvikelser, information om djur, sjukdomar och behandlingsplaner. All information och data uppdateras och sparas automatiskt, samt visas i realtid på den Digitala Whiteboarden.

Mångsidig användning för olika sektorer inom lantbruket

Med fokus på att möta behoven inom mjölksektorn, erbjuder den Digitala Whiteboarden automatisk uppdatering av relevant information för alla som jobbar på gården, stöd för vecko/månadsmöten samt en högre kvalité i gårdens resultatuppföljning.

Fördelar med Den Digitala Whiteboarden
 • Språkstöd
  Den Digitala Whiteboarden finns idag på svenska, engelska, rumänska, polska och litauiska för att stödja och underlätta kommunikationen mellan svenska och utlandsfödda anställda på gården. Språkstödet säkerställer att rutiner upprätthålls och information inte faller mellan stolarna.
 • Förbättrad djurhälsa
  Den digitala whiteboarden främjar djurhälsan genom att integrera förebyggande djurhälsorutiner, behandlingsplaner med gårdens dagliga djurhälsoobservationer och minskar risken för missade rutiner, åtgärder eller behandlingar
 • Effektiv resursanvändning och ökad kvalité. Den digitala whiteboarden ger ett effektivare utnyttjande av resurser och sparar tid genom att alla på gården har en översikt över sina arbetsuppgifter samt ett stöd i hur arbetsuppgifter skall utföras.
 • Flexibel arbetskontroll och ledning
  Den digitala whiteboarden gör det enkelt att följa arbetet på gården och vidta snabba omprioriteringar även när du inte är på plats.
 • Snabbare introduktion av ny personal och ökat engagemang på gård.
  Den digitala whiteboarden underlättar introduktionen av ny personal, icke minst för icke svenskspråkig personal,ökar engagemanget hos de anställda som enkelt kan följa resultatet och utvecklingen av sitt arbete.

Ellinor Eineren, VD för Agricam AB, kommenterar,
“Den Digitala Whiteboarden blir ett första steg för lantbrukarna att snabbt få ut information i hela verksamheten. Den blir navet för att visualisera gårdens operativa status och resultatutveckling i en samlad bild.”

Marcus Kraft som driver Göstad Gård säger:
”Alla på gården vet vad alla har gjort och vad som ska göras. Man slipper ringa och fråga om allt hela tiden då det står i den digitala whiteboarden”

Agricam AB strävar efter att kontinuerligt utveckla innovativa lösningar för att stödja lantbrukare i deras dagliga verksamhet och ser fram emot att ytterligare stärka lantbruksgemenskapen genom den Digitala Whiteboarden.

Relaterade Artiklar