Nordic Retail Summit 2022
Hem EVENT Nordic Retail Summit 2022 i Stockholm

Nordic Retail Summit 2022 i Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

För första gången hölls Nordic Retail Summit i Svensk Handels regi i oktober i Stockholm.

Det bjöds på en heldag med intressanta föreläsare och möjlighet till givande nätverkande på dagen och avslutades med Retail Awards och middag på kvällen.

Det var en riktigt lyckad tillställning med bra uppslutning från branschen och mycket bra innehåll på scen hela dagen med huvudtalare och paneldiskussioner.

Temat för dagen var fyra megatrender som formar morgondagens handel.

Geopolitiska utmaningar på den internationella arenan – konsekvenser för handeln

Anders Borg, tidigare finansminister, inledde och pratade om det makroekonomiska läget. Han belyste handelns geopolitiska utmaningar och hur de kan bemötas.

Den uppstart efter Covidpandemin som vi nu upplever har lett till så väl obalanser i logistiksystem som brist på personal. Energipriser på både el och olja har drivits upp i spåren av kriget i Ukraina. Allt detta sammantaget har lett till en skenande inflation som i sin tur leder till räntehöjningar för att dämpa inflationen. Han påminde om att Sverige relativt sett står sig starkt med stor innovationskraft och en låg statsskuld med svensnordic

ka företag som återinvesterar i landet.

Rådet är att som företag anpassa sig snabbt. Att skapa tätare relation med sina kunder och vara lyhörd för behoven som finns så väl som att se över vilka prisstrategier man ska använda sig av. Det är nu ännu viktigare med nytänkande och innovation för att fånga köpkraften.

Den cirkulära ekonomin – nya affärsmodeller och innovation i handeln

För första gången talade Patagonias Tom Vangeneugden, Head of Retail EMEA, i Sverige. Den megatrend han pratade om var den cirkulära ekonomin och de nya affärsmodeller och innovation i handeln. Patagonia har ett mål att arbeta sig bort från retailbranschens rykte om masskonsumtion och negativ miljöpåverkan med en annorlunda affärsmodell som är mer cirkulär. De har en tydlig strategi att reparera och återbruka kläder. Under hela plaggets livstid kan man som kund kostnadsfritt få det lagat. Det hade varit intressant att veta mer om själva affärsupplägget och hur det går ihop, men det fick vi inte veta några detaljer om.

I paneldiskussionen efteråt berättade Emma Garrote Fredman, Global Hållbarhets- och produktionschef på Gina Tricot, att de har filosofin att inte göra hållbarhet till ett val för kunden utan att deras idé är att göra plaggen så hållbara som möjligt för att bolaget ska ha en så liten negativ påverkan som möjligt. Detta kändes väldigt genuint och ärligt. Det är ju väldigt lätt att man hamnar i en knepig motsättning när man å ena sidan vill sälja och är beroende av att sälja men å andra sidan skapar all konsumtion en påverkan på miljön. Så att försöka göra alla led i det som faktiskt görs så bra det går är ju en mycket rimlig hållbar väg framåt som inte bara blir greenwashing.

Lyko hade gjort en pilot ihop med Instabox kring återanvändbara emballage som användes mellan företagen. När varan levererades in i Instaboxen så plockade man ur varan ur förpackningen och returnerade denna till Lyko. Detta hade fallit väl ut och låter som en mycket klok åtgärd för att minska på emballage.

Gemensamt i panelen var att mer samarbete mellan aktörer behövs samt gemensamma branschstandarder och spelregler som är lika för både svenska och internationella aktörer.

Nordic Retail Summit 2022The Metaverse – konsumenttrender och handeln i ett digitaliserat samhälle

Avslutningsvis var temat Metaverse och vad för möjligheter som kan finnas i detta. Emma Chiu är Global Director på PR-byrån Wunderman Thompson Intelligence som varje år släpper framtidsrapporten Future 100. Det var en bra dragning som skingrade en del av dimmorna vad Metaverse egentligen är och vad som kan tänkas räknas in i detta.

I korta drag kan man säga att det är ett samlingsbegrepp för flera av de större spelen/plattformarna där man har någon typ av virtuell verklighet eller augmented reality där man kan köpa och sälja saker och agera lite likt så som man kan göra i verkligheten. Detta är i ett tidigt skede men mycket av detta är väldigt väl etablerat bland Gen Z och Gen Alpha och det omsätts redan mycket stora pengar på att köpa virtuella kläder, prylar och saker som bara existerar i spelens värld. Det kommer att växa allt mer och troligen i en snabb takt.

Dagen avslutades med Retail Awards där Svensk Handel utsett vinnare i nio kategorier bland annat Kicks för Årets digitala satsning och Stadium för Årets logistiklösning. Vi bokar gärna in 4 oktober 2023 i kalendern då vi ser fram emot nästa Nordic Retail Summit.

Relaterade Artiklar