Få hela verksamheten att arbeta med er digitala B2B-affär
Hem APPAR Få hela verksamheten att arbeta nu med er digitala B2B-affär

Få hela verksamheten att arbeta nu med er digitala B2B-affär

Publicerat av: Redaktionen

Att investera i en plattform för digital handel är något som många B2B-företag funderar på.

Flera har redan tagit sina första steg och vissa har kommit riktigt långt i sin digitalisering.

Få hela verksamheten att arbeta med er digitala B2B-affärEn del upplever dock att det är svårt att få med sig hela verksamheten på digitaliseringsresan. Lösningen stavas förändringsledning.  

Oavsett om ni ligger i startgroparna eller redan kommit en bra bit på vägen i er digitala resa är det viktigt att alla medarbetare är med på digitaliseringen. Här är kommunikationen ett avgörande verktyg för att lyckas nå fram till olika parter och få ut informationen både högt och lågt i verksamheten.  

Tvåvägskommunikation är grunden i förändringsledning 

Många samlar till ett eller ett par möten där ledningen berättar för medarbetarna om digitaliseringen. Tyvärr är den typen av ensidig kommunikation inte tillräcklig, utan ofta krävs både workshops och ett flertal frågestunder. Då får medarbetarna en bättre förståelse för hur projektet kommer fortlöpa, vad det syftar till och framför allt vad det kommer innebära för deras roll och arbetsuppgifter.  

 Många arbetsplatser har en mix av äldre och yngre medarbetare som arbetat på företaget olika lång tid. Ett digitaliseringsarbete innebär ofta att gamla arbetssätt och rutiner förändras, vilket kan innebära osäkerhet och skapa förvirring kring vad arbetet nu kommer att bestå i. Det är därför viktigt att alla medarbetare, oavsett hur länge de varit på företaget, förstår hur de nya verktygen och arbetssätten kan hjälpa dem att göra sitt arbete bättre eller enklare.  

Förändring innebär nya roller – och möjligheter

Med en plattform för digital handel är det inte ovanligt att säljarna ifrågasätter om de verkligen behövs. De gör de absolut, men deras roll kommer snarare bestå i att hjälpa kunderna hitta rätt lösningar – inte stansa orderformulär.  

 På samma sätt kan ekonomiavdelningen få nya möjligheter. Istället för att kontrollera siffror i Excel kan de lägga mer tid på analyser och prognoser. Mycket av arbetet i förändringsledning handlar därför om att lyssna till medarbetarna och deras farhågor. Sedan kan ni jobba tillsammans för att hitta nya vägar framåt.  

Både förståelse och vilja måste finnas 

Kollegorna ute i organisationen måste både förstå och vilja vara med på tåget för att hela verksamheten ska röra sig i rätt riktning. Annars är risken stor att de agerar på ett sätt som motarbetar projektet. En entusiastisk medarbetare som inte förstår vad som ska göras eller hur det ska utföras riskerar att göra fel saker och skapa friktion. En person som inte vill vara del av förändringen riskerar att aktivt motarbeta eller skapa missämja bland medarbetarna. Båda dessa utmaningar går ofta att hantera med god kommunikation.  

 Som förändringsledare behöver du se till att medarbetarna kan använda de nya verktygen på ett för organisationen relevant sätt. Men också att de ska vilja använda den nya lösningen för att bli mer effektiva och nå mer lönsamma resultat än idag. 

 

 

 

Relaterade Artiklar