6 avgörande åtgärder för att stärka ditt cyberförsvar
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET 6 avgörande åtgärder för att stärka ditt cyberförsvar

6 avgörande åtgärder för att stärka ditt cyberförsvar

Publicerat av: Redaktionen

I en digital värld där hoten ständigt utvecklas är det avgörande att vara medveten om säkerhetsrisker och aktivt ta steg för att skydda sig själv.

Svaga lösenord, uppskjutna programuppdateringar och bristande användarutbildning är bara några av de sårbarheter som kan utnyttjas av cyberbrottslingar.

Här är sex nyckelområden där en förbättring kan göra en stor skillnad.

1. Svaga lösenord och återanvändning
Användning av svagt lösenord och att återanvända dem över olika konton är som att öppna dörren och säga “välkomna” till hackare. Det är ett utbrett problem i dagens digitala landskap och du är definitivt inte ensam om att göra detta misstag. Många av oss har fallit för bekvämligheten att använda enkla lösenord eller återanvända dem. Att inte aktivera autentiseringsfaktorer som multifaktorautentisering gör tyvärr situationen ännu värre. Trots att det kan tyckas besvärligt är det ett otroligt viktigt steg för att höja säkerhetsnivån betydligt. Tänk på att seriösa tjänster och hemsidor erbjuder multifaktorautentisering som ett extra skyddslager!

2. Bristande programuppdateringar
6 avgörande åtgärder för att stärka ditt cyberförsvarAtt ignorera program- och systemuppdateringar kan i värsta fall tillåta cyberbrottslingar att dra nytta av sårbarheter. Det är superviktigt att hålla systemet uppdaterat och det behöver inte vara komplicerat. Om du upptäcker att du har många uppdateringar på mobil ska du inte ignorera dessa. Det kan verka obekvämt, men att schemalägga och automatisera uppdateringar minimerar risken för säkerhetsproblem markant. Att låta det ta den tid det behöver är långt att föredra jämfört med att vänta och riskera säkerheten.

3. Klicka på misstänkta länkar och bilagor
Att öppna okända länkar eller bilagor i mejl är ytterligare ett vanligt misstag som många gör. Cyberbrottslingar utnyttjar tyvärr vår tendens att agera på mejl utan att tänka och dessa länkar kan innehålla skadlig programvara. För att bekämpa detta har tekniska lösningar utvecklats av bland annat Microsoft 365. Det innebär att om användaren klickar på en länk skickas den inte direkt till den potentiellt farliga webbplatsen. Istället skapas en isolerad miljö, en så kallad “sandbox” eller lekplats, där länken öppnas och eventuella skadliga effekter begränsas till denna skyddade zon. Det är ett extra lager av säkerhet som minimerar risken för skadliga konsekvenser när användare interagerar med misstänkta länkar.

4. Bristande användarutbildning
Dålig utbildning om säkerhetspraxis bland anställda kan lämna företaget öppet för oavsiktlig exponering av känslig information. Användare måste vara medvetna om att deras handlingar kan utgöra en säkerhetsrisk. Genom att utbilda och skapa medvetenhet kan företag minska risken för intrång och dataexponering.

5. Oskyddad trådlös anslutning
Att använda osäkra eller öppna Wi-Fi-nätverk utan tillräckliga säkerhetsåtgärder ökar risken för avlyssning och intrång. Att koppla upp sig på okända nätverk utan rätt säkerhetsåtgärder kan innebära att du råkar ge bort dina inloggningsuppgifter. Med rätt säkerhetsåtgärder, som krypterade nätverk och multifaktorautentisering, kan man minimera risken även på offentliga platser.

6. Ej säkerhetskopierad data
Att försumma regelbundna säkerhetskopieringar av viktig data kan göra företaget sårbart för incidenter som ransomware-attacker. Att ha en säkerhetskopia blir som en livlina om olyckan är framme. Dessutom, med dagens teknologi som AI, kan säkerhetskopierad data vara avgörande för att återställa och undvika potentiellt skadliga konsekvenser. Att ta itu med dessa aspekter av säkerhet är inte bara en försiktighetsåtgärd utan ett nödvändigt steg för att skydda sig mot det ständigt växande hotet av cyberbrottslighet. Medvetenhet, utbildning och rätt säkerhetspraxis är nyckeln till en tryggare digital vardag.

 

Relaterade Artiklar