Vår efterlevnad av Rättsakten om digitala tjänster (DSA)
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Vår efterlevnad av Rättsakten om digitala tjänster (DSA)

Vår efterlevnad av Rättsakten om digitala tjänster (DSA)

Publicerat av: Redaktionen

På bara några få år har TikTok blivit en destination för kreativitet, kultur och underhållning för de 134 miljoner människorna över hela Europa* som besöker plattformen varje månad.

Med ett så stort antal användare följer ett stort ansvar.

Det ansvaret tar vi bland annat genom att efterfölja Digital Services Act (DSA) – en ny europeisk lagstiftning utformad för att ytterligare stärka säkerheten för användare på plattformar som vår.

Under de senaste 12 månaderna har mer än 1 000 personer i vår verksamhet arbetat för att göra oss redo för att följa DSA från dag ett. I enlighet med våra skyldigheter som en DSA-definierad “Very Large Online Platform” (VLOP) har vi implementerat betydande förändringar av TikTok-upplevelsen. Dessa inkluderar nya processer och funktioner utformade för att ytterligare förbättra transparensen i vår strategi inom områden som annonsering, innehållsmoderering och rekommendering. Vi har också etablerat en ny funktion som säkerställer att vi fortsätter att leverera mot de betydande åtagandena i denna banbrytande innehålls-säkerhetslagstiftning.

En huvuduppgift med DSA är att ge användare av digitala tjänster ännu större insikt i det arbete vi gör för att hålla dem säkra, och ge dem ytterligare verktyg – och i slutändan större valmöjligheter, att styra över sin egen upplevelse av plattformen.

För att göra det så enkelt som möjligt för vårt community att förstå dessa förändringar, lanserar vi också en ny europeisk Online Safety Hub. Den kommer så småningom att vara tillgänglig på 23 olika europeiska språk och fungera som en “one-stop-shop” för vårt community där de kan lära sig mer om hur vi följer DSA och vad detta betyder för dem när det gäller den egna TikTok-upplevelsen.

För att markera vår officiella “Dag 1”, här är några av de viktigaste ändringarna:

  • Rapportering av illegalt innehåll: det här tilllagda rapporteringsalternativet låter användare att rapportera innehåll (inklusive reklam) som de misstänker är olagligt inom EES. Allt rapporterat innehåll kommer att granskas mot våra communityriktlinjer och annonsregler, och tas bort globalt om det visar sig bryta mot våra policys. Om det inte gör det kommer vårt nya extra dedikerade team av moderatorer och juridiska specialister att bedöma om innehållet bryter mot lokal lag, och åtkomst till det innehållet kommer då att begränsas i det landet. Både den som lagt upp innehållet och den som anmält det kommer att informeras om beslutet och motiveringen bakom, med möjlighet att överklaga om de inte håller med.
  • Populärt flöde: användare i Europa kan nu stänga av “Anpassade flöden” så att deras För Dig- och LIVE-flöden istället rekommenderar både lokalt relevanta och globalt “populära” videor, snarare än innehåll baserat på deras personliga intressen. På samma sätt kommer användarna att se resultat som består av populärt innehåll från deras region och på deras föredragna språk när de använder en icke-personlig sökning. Användarnas flöden för Följer och Vänner visar bara kreatörer som de följer i kronologisk ordning. Detta är en funktion som tillsammans med befintliga anpassningsalternativ, så som “Refresh” som ger en ny uppsättning populära videor som om användaren precis skaffat TikTok, och “Varför denna video”, ger användaren möjlighet att kontrollera varför de ser en viss video i sitt flöde.
  • Bibliotek för kommersiellt innehåll: denna sökbara databas erbjuder information om betalda annonser på TikTok och annonsens “metadata” – så som annonsmaterial, datum då annonsen visades och de viktigaste parametrarna som används för målgruppssegmentering.
  • API-forskningstillgång: i början av augusti öppnades ansökningen för europeiska akademiker som vill undersöka vår plattform, med målet att skapa mer transparens kopplat till innehållet på TikTok.
  • Märkning av kommersiellt innehåll: för att göra det tydligare för vårt globala community vilket innehåll som är av kommersiell karaktär, erbjuder vi nu ett bredare utbud av etiketter som individer och företag kan tagga sitt innehåll med. Etikettalternativen inkluderar: “annons/sponsrad” (innehåll som betalas av annonsörer); “betalt partnerskap” (ett kommersiellt partnerskap mellan en individ och ett varumärke); eller “reklaminnehåll” (organiskt innehåll av en individ/företag som används för att marknadsföra sitt eget varumärke, produkt eller tjänst).
  • Begränsning av personliga annonser för användare under 18 år: från och med juli månad kan Europeiska användare mellan 13-17 år inte längre se personanpassad reklam baserade på deras aktiviteter på eller utanför TikTok.

Dessa ändringar belyser bredden och omfattningen av DSA – men vårt arbete börjar och slutar inte med Dag 1. I enlighet med DSA-riktlinjerna kommer vi snart att publicera vår första transparensrapport som innehåller en uppdelning av antalet månatligt aktiva användare i varje enskild EU-medlemsstat samt ytterligare information om vår innehållsmoderering.

Vår efterlevnad av Rättsakten om digitala tjänster (DSA)

Säkerheten för våra användare är ett arbete utan slutdatum. Genom fortsatt nära samarbete med branschpartners, tillsynsmyndigheter och civilsamhället, strävar vi efter att omfamna och anamma den transparensen och det ökade användarinflytandet som DSA syftar till att leverera till människor över hela Europa.

*Europa avser EU/EES; Europeiska gemenskapen avser användare i EU/EES-länder.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar