Svenska företagsledare är minst oroliga för cyberattacker
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Svenska företagsledare är minst oroliga för cyberattacker

Svenska företagsledare är minst oroliga för cyberattacker

Publicerat av: Redaktionen

Trots att företag i Sverige, Danmark, Norge och Finland upplever cyberattacker i ungefär lika hög grad är det stor skillnad på hur oroliga företagsledarna i de olika länderna är för dess konsekvenser.

Ledare i Sverige är betydligt mindre oroliga än sina nordiska kollegor.

Det visar en nordisk studie utförd av Norstat på uppdrag av Telenor.

En undersökning från Telenor som genomförts bland 2162 chefer i Norden – från vd:ar till IT-chefer i olika branscher – visar att 25 procent av de svarande i Sverige har upplevt minst en cybersäkerhetsincident eller attack under det senaste året. Motsvarande siffror för Norge och Finland är 18 procent och 21 procent för Danmark.

Skillnaderna är dock större när det handlar om hur oroliga de svarande är för konsekvenserna. Mest oroliga är cheferna i Danmark där hela 50 procent av de tillfrågade uttryckte en extrem eller måttlig oro för att deras verksamhet ska förlamas, störas eller tillfälligt gå i konkurs på grund av en cyberattack. 34 procent av de norska företagarna, 29 procent av de finska och 15 procent av de svenska svarade samma sak. En tidigare genomförd undersökning bland svenska företag visar att oron bland företag i Sverige ökar men fortfarande är alltså oron betydligt mindre än i grannländerna.

–         Viss oro är sund, förhoppningsvis leder det till insikten om att vi behöver mer kunskap och förberedelser. Just bristen på kunskap och expertis anges också som det största hindret för att förbättra företagens cybersäkerhet, säger Jonas Hjertsson, informationssäkerhetsansvarig på Telenor Sverige.

Samtidigt som oron är mindre har de svenska företagsledarna lägre förtroende för att deras företag har förmågan att upptäcka och hantera cybersäkerhetsattacker och incidenter i förhållande till kollegor i grannländerna. 70 procent svarar att det har högt eller något högt förtroende. I Norge är motsvarande siffra 87 procent, i Finland 86 procent och i Danmark 83 procent.

–         Alla företag har sårbarheter och det viktiga är att göra det så svårt som möjligt för motståndarna. Vi har i tidigare mätningar sett att svenska företag blir allt bättre på att inhämta kunskap om hur vi ska skydda oss. Här kan vi spela en viktig roll. 75 procent av de svarande i Sverige anser nämligen att telekombolag har stort ansvar när det handlar om att bidra till ökad säkerhet. Det gör vi både genom att säkra våra nät, satsa på ny teknik och fortsätta att sprida kunskap, säger Jonas Hjertsson.

Svenska företagsledare är minst oroliga för cyberattackerUndersökningen visar också stor skillnad i hur oroliga chefer är för skador på företagets rykte i händelse av en cyberattack. Här sa 15 procent av de svarande i Sverige att de var extremt eller måttligt oroliga. I Danmark är oron större, 43 procent av cheferna svarade samma sak, 33 procent i Norge, och 35 procent i Finland.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar