Ny studie: robotgräsklippare bättre för biologisk mångfald
Hem UNDERSÖKNING Ny studie visar: robotgräsklippare bättre för biologisk mångfald

Ny studie visar: robotgräsklippare bättre för biologisk mångfald

Publicerat av: Redaktionen

När det kommer till biologisk mångfald i gräsmattor ger robotgräsklippare bättre resultat än vanliga gräsklippare med uppsamlare.

Det visar resultatet av en studie från University of Hohenheim, Tyskland.

Resultaten motbevisar fördomen att robotgräsklippare skapar ”monotona grönområden” – tvärtom kan robotgräsklippare ge örter och andra växter större chans att växa och blomma.

Trädgårdsägares önskemål och behov varierar. Somliga är ute efter en klanderfri och jämn gräsmatta, medan andra vill ha en artrik, grön fristad – och vissa önskar en blandning av de båda. Studien om klippmetodens inverkan på gräsmattans livsmiljö löpte under sommaren 2020. Resultaten visar att robotgräsklippare bidrar till biologisk mångfald i gräsmattan när den används på rätt sätt.

Ny studie: robotgräsklippare bättre för biologisk mångfald– Robotgräsklippare genererar exempelvis, till skillnad från vanliga gräsklippare, inget sug som drar gräset och andra växter uppåt för att klippa. I studien har man även observerat att växter anpassar sig till robotgräsklipparens dagliga klippning och växer mer på brädden än på höjden, säger Johan Broström, Trainer på STIHL Norden, och fortsätter:
– Dessutom visar studien att klippning på maximal klipphöjd, oavsett klippmetod, leder till större och rikligare blomning i gräsmattan.

Analyserna visar effekten

För fältförsöket, som genomfördes vid Institutet för jordbruksteknik på University of Hohenheim, delades en nylagd gräsmatta upp i fyra områden och typiska gräsväxter planterades jämnt. Under testperioden klipptes två ytor med en vanlig gräsklippare varannan vecka, till en klipphöjd på tre respektive sex centimeter. På de andra två ytorna användes robotgräsklippare dagligen, med samma klipphöjd.

Från maj till september 2020 analyserades regelbundet gräsväxternas tillväxt och blomningsbeteende beroende på respektive klippmetod. Slutsatsen blev att växter växer bättre och blommar lättare i robotklippta områden. I stället för att suga upp gräset och växterna för att klippa av dem, som i fallet med vanliga gräsklippare, klipper robotgräsklipparna regelbundet med endast några millimeter åt gången. Det fina klippet faller då tillbaka i gräsmattan och fungerar som gödsel.

Robotgräsklippare skapar inbjudande gräsmatta för insekter

Studien undersökte även gräsklippningens effekt på djurlivet, där antalet bin, humlor, flugor och flera andra insekter ständigt kontrollerades i slumpmässigt utvalda delar av gräsmattan. Även här visade resultaten att robotgräsklippare presterar bättre. Särskilt inbjudande för insekter var ytor med en klipphöjd på sex centimeter och med örter i gräsmattan. Dessutom visade sig blomremsor med långblommande växter användbara för artrikedomen.

– Vid användning av robotgräsklippare kan blommande öar, exempelvis grupper av perenner eller liknande, planteras i gräsmattan. Så länge du tar hänsyn till öarna vid installationen kan robotgräsklipparen sedan säkerställa att de får växa i fred, säger Johan Broström och fortsätter:
– Utöver de goda resultaten gällande biologisk mångfald visade även studien att densiteten, det vill säga gräsmattans täthet, på de ytor som klippts med robotgräsklippare var oförändrad genom testperioden. I de handklippta områdena minskade däremot densiteten med 20 procent.

5 tips för att öka den biologiska mångfalden i din trädgård:
  1. Anlägg rabatter med blommande växter – gärna med växter som blommar under olika perioder av säsongen.
  2. Låt en del av trädgården vara mer vildvuxen (använd robotgräsklippare för att skapa zoner och gångar som underhålls i högt gräs).
  3. Lämna en liten remsa gräs längs med tomtgränsen som får växa fritt.
  4. Anlägg en egen kompost.
  5. Gör ett insektshotell eller lämna en vedhög för insekter.

Relaterade Artiklar