Forskning hjälper indiespelutvecklare med publicering
Hem GAMING Forskning hjälper indiespelutvecklare med publicering

Forskning hjälper indiespelutvecklare med publicering

Publicerat av: Redaktionen

Spelindustrin utvecklas ständigt och forskningen om spel blir mer omfattande.

Många olika kunskapsområden har använts för att främja utvecklingen inom spelindustrin, men det är få forskningsinsatser som fokuserar på publicering.

Det gäller särskilt publicering av indiespel. Yanhui Su, doktorand vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning tagit fram en metod och ett verktyg för att kunna använda spelanalys inom indiespelspublicering.

Med den kontinuerliga utvecklingen av spelindustrin fördjupas också forskningen inom spelområdet. Många tvärvetenskapliga kunskapsområden och teorier har använts för att främja utvecklingen av spelindustrin, bland annat Business Intelligence, som har använts inom speldesign och speloptimering. Få forskningsinsatser fokuserar dock på publicering av spel, särskilt när det gäller oberoende spel, så kallade indiespel.

Indieutvecklare kan behöva stöttning

Från spelindustrins sida har den traditionella spelvärdekedjan kompletterats med värdekedjan för mobilspel och för onlinespel. Värdekedjan för mobilspel hanterar en ny situation där spelutvecklare kan publicera spel direkt genom olika distributionskanaler. De här nya värdekedjorna gör det möjligt för utvecklare av indiespel att publicera sina spel själva. Hur indiespelutvecklare bedriver spelpubliceringsverksamhet är dock oklart. Dessutom fokuserar fler och fler spelutvecklare på den mobila marknaden, vilket skapar en allt hårdare konkurrens om spelarnas uppmärksamhet. Många indiespelutvecklare är bra på spelutveckling, men saknar erfarenhet av publicering. De har problem med hur de ska värva nya användare och få dem att bli lojala och betalande spelare.

Ny metod hjälper till i publicering av free-to-play-spel

Yanhui Su har i sin forskning studerat hur dataanalyser kan användas inom indie-mobilspelspublicering. Han har utvecklat en ny metod som kan hjälpa indiespelutvecklare vid publicering av mobilspel av typen free-to-play (F2P). F2P är spel som är gratis att ladda ned, men där köp inuti appen är vanliga. Metoden visar hur datainsamling och analys kan genomföras, och används framför allt för att ta i tu med de största utmaningarna indiespelsutvecklare möter under publicering.

Forskningen bidrar både praktiskt och till vidare forskning. Ur ett forskningsperspektiv är det huvudsakliga bidraget att lyfta fram den traditionella spelvärdekedjans utveckling och resultatet från intervjuer med indiespelföretag. På så vis har Yanhui Su kunnat identifiera de största utmaningarna spelutvecklarna möter inför publicering.

Ur ett praktiskt perspektiv presenterar avhandlingen en metod med riktlinjer, och även ett nyutvecklat verktyg för speldataanalys, kallat F2PAP. Verktyget kan användas i spelprojekt och vägleda indiespelsutvecklare att genomföra datainsamling, analys, visualisering, utvärdering av spelverksamhetsprestanda samt att vidta åtgärder för att förbättra spelpubliceringen.

Relaterade Artiklar