Eidar lanserar pilotprojekt med digitala lås och öppna system för åtkomstkontroll
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARIT-LÖSNINGAR Eidar lanserar pilotprojekt med digitala lås och öppna system för åtkomstkontroll

Eidar lanserar pilotprojekt med digitala lås och öppna system för åtkomstkontroll

Publicerat av: Redaktionen

I Eidars senaste renoveringsprojekt på Krongårdstorg i Trollhättan satsade bolaget på att skapa en digital pilotfastighet med digitala lås, digitala namnskyltar och en teknisk lösning där flera olika system samverkar och pratar med varandra.

Eidar är Trollhättans kommunala bostadsbolag med cirka 6 400 hyreslägenheter runt om i staden.

På Kronogårdstorg har bolaget totalrenoverat 64 lägenheter som nu står klara och där hyresgästerna flyttade in i mitten av september.
Många vinster med digitala lösningar

Eidar valde att sätta in digitala lås i hela huset, i såväl lägenhetsdörrar, entré portar, som i dörrar till gemensamma utrymmen. Digitala lås innebär en enklare nyckelhantering för såväl hyresgäster som Eidars personal och entreprenörer. När kunden gör en felanmälan och ger Eidar tillåtelse att gå in i lägenheten så får utföraren, i form av fastighetsvärd eller entreprenör, tillgång till lägenheten genom ett e-postmeddelande. Med hjälp av meddelandet och en BankID identifiering kan utföraren ta sig in i lägenheten. Det ökar säkerheten och minskar kostnader i form av restid och administration.

-Digitala lås ger oss många vinster. Ta ett sådant exempel som ett låsbyte. Med ett traditionellt lås så byter vi det och hyresgästen får komma in och hämta nya nycklar. Med digitala lås så kan vi byta låset, trycka på ersätt och alla taggar fungerar som de ska med det nya låset. Det tjänar både vi och hyresgästen på, säger Kim Toivanen IT chef på Eidar.

Säkerhetstänket har varit en viktig del av lösningen och alla taggar är krypterade med unika Eidar krypteringskoder och läsaren på porten läser av att taggen har rätt kryptering för att komma in i huset.

En annan digital lösning som införts i huset är digitala namnskyltar utanför dörrar och på postboxar. När hyresgäster flyttar in administreras namnbytet från kontoret på Eidar vilket är en stor tidsvinst.

Utmaningar

I huset har Eidar även byggt en större tvättstuga där man på en bokningstavla kan boka tvättider. När man har tvättid aktiveras taggen och man kan låsa upp sitt tvättskåp och få sin tvättmaskin att starta. Just denna del av projektet är dock en utmaning.

-Målsättningen har varit att skapa en sömlös och smidig upplevelse för kunden. Vi har dock haft utmaningar här där den typ av öppna standarprotokoll som vi skulle önskat att ha i lösningen inte har funnits. Det innebär att vi har fått kompromissa, det gäller både kommunikationen med tvättmaskinerna och integrationer med vårt fastighetssystem. Här får vi kravställa ytterligare mot leverantörer för att komma vidare, berättar Kim Toivanen IT chef på Eidar.

Målet är en öppen IT-infrastruktur

Eidar har sedan några år drivit ett aktivt digitaliseringsarbete. Man har tillsatt ett tvärfunktionellt digitaliseringsråd och arbetat med en strategi där digitalisering blivit en naturlig del av affärsplanen. Ett fokusområde inom digitaliseringen av bolaget har varit att satsa på en flexibel IT-infrastruktur, för att möjliggöra nya tjänster, arbetssätt och innovationer.

I fastigheten Hackan på Kronogårdstorg var den flexibla IT-infrastrukturen en ledstjärna i utvecklingen av digitala lösningar. Bolaget valde en lösning där hårdvaran har ett standardkommunikationsprotokoll som är öppet för integrationer. Det gör det möjligt att låta andra leverantörer bygga lösningar runt hårdvaran i form av användargränssnitt och lås, och få allting att prata med varandra.

-En viktig fördel med det här flexibla systemet vi byggt är att vi kan konkurrensutsätta varje del för sig. Det gör oss mer framtidssäkrade, vi har möjlighet att byta ut en del utan att behöva ändra hela strukturen. Det finns flera ekonomiska vinster i detta, berättar Kim Toivanen IT chef på Eidar.

Eidar lanserar pilotprojekt med digitala lås och öppna system för åtkomstkontroll

Den tekniska lösningen

Eidars lösning på fastigheten Hackan består av ett administratörsgränssnitt från Vixinity där bolaget hanterar alla användare, behörigheter och funktioner kopplade till låsen. Vixinity har i sin tur en integration mot hårdvaran i form av en tech point som i sin tur kommunicerar med SimonsVoss lösning för lås och med Stid:s lösning för åtkomstkontroll.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar