Därför har utskriftsleverantörerna inte råd att ignorera den blomstrande marknaden för tryckt dekor
Hem E-HANDEL Därför har utskriftsleverantörerna inte råd att ignorera den blomstrande marknaden för tryckt dekor

Därför har utskriftsleverantörerna inte råd att ignorera den blomstrande marknaden för tryckt dekor

Publicerat av: Redaktionen

Under senare år har tryckt inredningsdekor fått ett enormt uppsving och det finns inga tecken på att det mattas av.

Marknaden växer fortfarande.

Trenden hjälper till att skapa lönsamma tillväxtmöjligheter för utskriftsleverantörer inom många heminredningsområden – från väggbeklädnader till konsttryck – för privata och kommersiella tillämpningar.

Big Picture Magazine och Keypoint Intelligence Application and Utilization Survey som släpptes 2022, konstaterade att inredningsdekor och väggbeklädnader faktiskt finns bland utskriftsleverantörernas fem mest lönsamma tillämpningar.

Ett lyft för konsumenternas upplevelser

Faktorer som också driver på den här trenden är konsumenternas förändrade vanor och e-handelns stigande popularitet. Globala återförsäljare måste överväga behovet av att skapa flexibla upplevelser online och i butik – eftersom det har blivit viktigt att bredda detaljhandelns estetiska dragningskraft och skapa imponerande upplevelser för kunderna genom vägledning, säljmaterial, golv- och displaygrafik. Vi ser också att dekorelement för detaljhandeln utvecklas, med många varumärken som letar efter sätt att få kunderna tillbaka in till butiken – till exempel genom färgglada skyltar och banderoller som stöd för säsongsbetonade festligheter och evenemang.

Popup-affärer och marknader har också hamnat i centrum under senare år. Utskriftsleverantörerna har kunnat stödja dem via nyckelfärdiga utskriftsbaserade lösningar, som kan hjälpa mindre företag att skapa rätt utseende och känsla, eller till och med stötta gerillamarknadsföring för deras varumärken.

För besöksnäringen är tryckt dekor också ett viktigt redskap och en betydelsefull faktor för varumärkena att skapa stämning och optimera gästernas upplevelse. Det här gäller även arbetsplatsen, där arbetsgivarna använder allt mer digitaltryckta inredningsdetaljer för att skapa en mer attraktiv arbetsmiljö för sina anställda; en av många strategier för att locka tillbaka personalen in till kontoret.

Personliga utrymmen för hybridboende

Aktuella data visar också att människor blir alltmer hemmamedvetna och försöker hitta personlig och anpassad dekor för att uppdatera och modernisera sina boendeutrymmen. Den trenden har utvecklats genom faktorer som mer flexibelt arbete och de stigande kostnaderna för nöjen utanför hemmet – något som har fått människorna att tillbringa mer tid hemmavid.

Tryck och utskrifter har också en viktig roll för att hjälpa till att uppdatera hemmets utrymmen – och förser dem med skräddarsydda tillämpningar on-demand, som personliga konsttryck, tapeter och kanvas med unika färger och unik design. Hemmen kan till och med bli mer multifunktionella med tryckta dekorlösningar som separerar boende- och arbetsutrymmen till en relativt låg kostnad.

En viktig socioekonomisk faktor som påverkar trenden är naturmaterialens kostnadsökning, som innebär att vanliga tillbyggnader eller kommersiella ombyggnader blir kostsamma och tidskrävande. Med detta i åtanke är kostnadseffektiviteten för tryckt dekor en attraktiv lösning för att förnya utrymmen inomhus.

Rådgivande och inspirerande

Digitalt tryck on-demand är det perfekta svaret på de här behoven, eftersom det ger förutsättningar att producera korta serier, anpassa produkter och reproducera ett stort färgomfång. Möjligheten att trycka på många olika material ger praktiska prestationskvaliteter och den hållbarhet som krävs för användning i olika miljöer.

Dekor skapar en fantastisk möjlighet och kommersiell spännvidd för utskriftsleverantörer, både inom marknaden för konsumenter och företag-till-företag. Men det finns några faktorer man måste ha i åtanke. Först och främst – det är en snabbrörlig marknad. Snabba ändringar av design och modetrender innebär att inredningsleverantörer måste vara smidiga, svarsvilliga och anpassningsbara för att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

För det andra – ett rådgivande tänkesätt är avgörande. Utskriftsleverantörer måste vara redo att proaktivt kontakta blivande kunder med kreativa lösningar och visa dem alla de alternativ som finns tillhands. Det handlar om att inspirera dem med genomförbara idéer om hur de kan fräscha upp sina utrymmen – och förklara de praktiska och kostnadsmässiga fördelarna med tryck on-demand, jämfört med traditionella inrednings- och renoveringsmetoder.

Utskriftsleverantörer kan till exempel inspirera kunderna genom att utveckla sitt typiska kundförhållande och inte bara trycka det kunderna begär, utan också förse dem med kreativa idéer om inredningsdekor. Designidéerna blir på så sätt mer tillgängliga och samverkande konstnärer, fotografer och formgivare kan få visa sina arbeten i ett utökat nätverk av marknadsplatser online.

För mer tekniska utskriftsleverantörer ger det aktuella intåget av generativ AI ännu en möjlighet att skapa och inspirera genom att levandegöra nya visuella koncept – från grunden eller genom att uppdatera tidigare bilder och koncept, på ett relativt enkelt sätt.

Därför har utskriftsleverantörerna inte råd att ignorera den blomstrande marknaden för tryckt dekor

Med ett sådant överflöd av livfulla tryckta dekortillämpningar och en marknad som visar på fortsatt tillväxt, är det ett bra tillfälle för tryckerier att dyka ner i den här växande marknaden och visa kunderna hur effektivt tryckt material kan vara.

Canon har varit aktivt inom dekorsegmentet under många år, med en mängd olika produktionslösningar för storformat, med specialprogramvara och utskriftsmaterial och med omfattande expertkunskaper om utskriftstillämpningar för inredning.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar