Banbrytande klimatvänlig TV-utspelningssteknik tillgänglig som öppen källkod
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Banbrytande klimatvänlig TV-utspelningssteknik är tillgänglig som öppen källkod

Banbrytande klimatvänlig TV-utspelningssteknik är tillgänglig som öppen källkod

Publicerat av: Redaktionen

Banbrytande Tv-utspelningsteknik som gör det möjligt att på ett klimatvänligt, billigt och enkelt sätt skapa hundratals Tv-kanaler finns nu tillgängligt som öppen källkod.

En teknik som svenska teknikbolaget Eyevinn Technology tagit fram och genom att släppa det som öppen källkod göra det lättare för fler att gå över till att använda denna klimatvänliga teknologi vid utspelning av Tv-kanaler.

Genom att återanvända redan färdigkodade video-filer går det undvika det energitunga videoprocessandet som vanligtvis krävs vid utspelning av Tv-kanaler.

Detta möjliggör utspelning av hundratals Tv-kanaler motsvarande energiåtgången för en vanlig Tv-kanal. Då blir det möjligt att skapa tema-kanaler, trailer-kanaler för sitt bibliotek och till och med person-anpassade kanaler. Tittaren kan få sin personliga morgon Tv-kanal och detta kan göras helt dynamiskt utifrån redaktionella och datorstödda beslut. Det går till och med att mixa in en riktig live-källa på ett sömlöst sätt utan att behöva addera extra datorkraft.

Med tekniken som video-streamingtjänster har med sig finns det möjlighet att i grunden helt förändra hur linjär Tv-utspelning av film, serier och förinspelade underhållningsprogram går till. Tekniksystemen bakom linjär Tv-utspelning är idag baserat på att en gång i tiden låg programmen inspelade på ett videoband för att sedan spelas upp i en videobandspelare där signalen ut kodas om och distribueras via Tv-nätet till Tv-apparaterna i hemmet. En teknik som under åren utvecklats och personen som tryckte på Play-knappen har ersatts av automation, videobanden digitaliserats till filer och videobandspelaren har ersatts av video-servrar. En signal-kedja där mediet behöver konverteras i flera steg i real-tid innan det når tittaren.

Play-tjänster har gett tittaren möjlighet att titta på film och serier direkt i sin dator, sin mobil eller sin uppkopplade Tv-enhet när en själv vill (icke-linjärt). För att detta skall vara möjligt behöver filen för den digitaliserade filmen vara kodat i ett filformat som går att spela upp på tittarens enhet och vara åtkomlig för användaren att ladda ned via Internet. Filen behöver också vara uppdelad i mindre bitar så att tittarens enhet inte behöver hämta ned hela filen på en gång och du kan hoppa i filmen utan att behöva spola. Detta är grundprincipen hos alla Play-tjänster idag.

För linjär Tv-utspelning idag av precis samma film så spelas den upp av en video-server och den video-signalen omkodas i real-tid till det format som användarens uppkopplade Tv-enhet kan spela upp. Detta trots att filmen på Play-tjänsten redan finns tillgänglig i ett format som användarens enhet kan spela upp. Det är detta onödiga omkodningssteg vi undviker med den här nya teknologin.

Redan 2018 publicerade det svenska teknikbolaget Eyevinn Technology en prototyp som bevisade grundprincipen. En princip som bygger på att återanvända de video-bitarna som redan finns uppkodade för icke-linjär uppspelning men pytsa ut de i en linjär kontinuerlig ström till enheten. Genom att återbruka redan skapade video-bitar så undviks all form av video-processande vilket gör att den processorkraft som vanligtvis behövs för Tv-utspelning kan reduceras ned till nästan noll. För användaren upplevs och hanteras det som vilken Tv-kanal som helst utan att behöva göra några anpassningar i applikationen.

Banbrytande klimatvänlig TV-utspelningssteknik tillgänglig som öppen källkodKomponenterna från prototypen har vidareutvecklats genom åren och finns tillgängliga som öppen källkod. Anledningen till att komponenterna släpps under en licens för öppen källkod är enligt Eyevinn för att underlätta övergången till denna teknologi. En teknologi som sparar på både el och pengar, skapar nya möjligheter till nya former av Tv-kanaler (nischade och personliga) och är bra för miljön. En teknik som alla utsändande bolag borde använda.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar