Med hållbarhet i sikte: Kraften i visuell storytelling
Hem PRODUKTNYHETER Kraften i visuell storytelling

Kraften i visuell storytelling

Publicerat av: Redaktionen

Fotografi har under lång tid varit en stark kraft för förändring.

Det är ett universellt språk – omtalat effektivt för att leverera meddelanden och sammanföra människor.

Vi har förändrat världen genom bilder – från det första fotot av jorden som togs från rymden till de smältande glaciärisarna. Kraften i visuell storytelling bör inte underskattas.

För miljörörelsen har visuell storytelling spelat en särskilt viktig roll. Många spårar starten av denna rörelse tillbaka till ett enda fotografi 1968, som kallades Earthrise – en bild på vår planet tagen från rymden, som på ett perfekt sätt fångade känslan av en förenad befolkning ställd inför klimatförändringarna. Ända sedan dess har bilder hjälpt till att öka medvetenheten om hållbarhetsskildringar; berättat sanningar inför global publik och lyft fram behovet av att gå samman och agera för en långsiktig positiv förändring.

Förra året samlades ledare på COP 27 och fortsatte betona nödvändigheten av att samarbeta för att skydda vår planet och människorna på den – och prioritera behovet av rättvisa och ambition. Om vi ska fortsätta driva på mot detta mål måste vi använda de verktyg vi har för att inspirera till verklig, slagkraftig förändring. Ett sätt att göra detta – i en global skala – är genom den styrka som ligger i visuell storytelling.

Bilder illustrerar och påverkar sättet vi ser på världen runt omkring oss

I en bild ligger stor kraft. När vi funderar på hållbarhets- och klimatåtgärder är jag säker på att vi alla tänker på starka synintryck som berört oss. Oavsett om det är de brinnande skogarna i Australien 2021, massvis med plastflaskor utspridda på stränder eller sköldpaddor som fastnat i plastpåsar. Bilder är en del av vårt dagliga liv och man bör inte underskatta den inverkan de har för att driva fram förändring.

Det handlar inte bara om att befästa en bild i våra hjärnor eller att leda till ett känsloladdat gensvar. Detta är naturligtvis bara pusselbitar, men en stor del av visuell storytelling handlar också om utbildning – att sprida medvetenhet om viktiga frågor och skapa tillgängliga möjligheter för människor från alla bakgrunder att få säga sina sanningar och uttrycka det som är viktigt för dem. När vi bygger upp vår förståelse för historia och för länder vi aldrig besökt, litar vi på vad vi sett.

Vi kan konstatera att bilder spelar en särskilt viktig roll för att uppmärksamma FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDGs, Sustainable Development Goals), som fungerar som en delad planritning för en bättre värld. Som supporter av SDGs samarbetar exempelvis Canon Young People Programme (YPP) med programmet Wild Shots Outreach i Sydafrika, för att genom fotografi påvisa effekterna av tjuvskytte, klimatförändring och andra angripare som hotar planeten och dess djurliv. Ungdomar från eftersatta områden runt Kruger National Park engageras här i djurliv och vildmark genom fotografering.

Att ge möjligheter och uppmuntra den aktiviteten kan hjälpa till att skapa förbindelser mellan människor och platserna där de bor. Det är otroligt värdefullt för att sprida medvetenhet och inspirera andra att agera för en bättre värld.

Inspirera en ny generation eldsjälar som skapar förändring

Många unga idag är fantastiskt väl insatta i kommunikation via bilder. De delar sina stories online, via sociala medier och ute i verkligheten. Det är också den här generationen, Generation Z, som är den mest informerade, passionerade och miljömässigt medvetna generation världen har skådat – demografiskt välkänd för att använda bildbaserade plattformar för att dela idéer, information och stories. Enligt en OfCom-rapport i Storbritannien är 44 % av alla 8-11-åringar aktiva användare av sociala medier. Något som ökar till 87 % när det gäller åldrarna 12-15. Utbredningen och vikten av visuell storytelling online har också uppmärksammats av FN, där tillgång till Internet anges som en grundläggande mänsklig rättighet, så att alla har möjlighet att uttrycka sig själva och dela sin mening.

För att gynna användandet av det här värdefulla uttrycksmedlet och uppmuntra ungdomar att använda det för att göra nytta, borde äldre generationer stötta ungdomarna att göra sina röster hörda om de problem de ser i världen runt dem, så att de förstår att de kan skapa förändring. I fjol strävade Canon efter att marknadsföra praktisk, hållbar förändring genom att lansera Inspiring Change Initiative, för att inspirera, utbilda och stötta unga människor runt om i världen att berätta sina hållbarhetsstories.

I programmets svenska version fick deltagarna ta del av workshops och fotografera stadsbilder för att dela visioner om framtida hållbara städer, något som föranledde samtal mellan dem och företag, stadsdirektörer och politiker. Deltagarna sjösatte en fotoutställning i Stockholms stadshus, mötesplatsen för Stockholm City Climate Pact. Välgörenhetspartner och unga människor runt om i världen som är utanför programmet, kommer också detta år att firas på Global Good Awards, med två speciella och nya kategorier.

Visuell storytelling på det här sättet hjälpte till att överbrygga kunskapshinder och förde människor närmare varandra för att diskutera de brådskande uppgifterna som påverkar lokala samhällen och omgivningar. Om vi vill se fortsatt förändring, behöver vi stärka de här unga förändringskrafterna och stötta dem att använda starka bilder för att kommunicera viktiga realiteter.

Med hållbarhet i sikte: Kraften i visuell storytellingVisuell storytelling kan ge ord en helt ny innebörd. Fotografi, video och andra visuella konstformer kan utmana våra övertygelser och väcka känslor och sinnesrörelser för objekt. Att använda visuella tekniker kan ge oss möjlighet att berätta stories som påverkar tittare och skapa betydelsefull påverkan.

Av Adam Pensotti, chef för Canon Young People Programme, Canon EMEA

 

 

 

Relaterade Artiklar