DHL presenterar milstolpar inom hållbarhet och ett nytt verktyg vid branchens första globala summit
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIKDHL DHL presenterar nu milstolpar inom hållbarhet och ett nytt verktyg vid branchens första globala summit

DHL presenterar nu milstolpar inom hållbarhet och ett nytt verktyg vid branchens första globala summit

Publicerat av: Redaktionen

DHL har skapat en unik plattform, The Era of Sustainable Logistics Global Summit 2023, för experter inom logistik och hållbarhet inom olika branscher för att samarbeta, utveckla innovativa lösningar och ta ytterligare ett steg mot grönare, renare logistik.

Som en del av den globala toppkonferensen, som pågår från 25-27 april 2023 i Valencia – Europas gröna huvudstad 2024 – ger DHL över 1000 beslutsfattare, intressenter och experter möjlighet att utbyta idéer och insikter samt skapa framtidens globala försörjningskedjor tillsammans.

Den globala toppkonferensen ger också Deutsche Post DHL Group ett forum för att uppdatera intressenter om framstegen i deras hållbarhetsplan, med fokus på elektrifiering, hållbart flygbränsle (SAF), koldioxidneutrala byggnader och alternativa gröna tjänster.

“Som vi står inför klimatkrisens utmaningar är det tydligt att hållbarhet måste vara i fokus för våra insatser. Genom att prioritera renare, grönare logistik och samarbeta tror jag verkligen att vi kan driva meningsfulla framsteg mot hållbara försörjningskedjor”, säger Katja Busch, Chief Commercial Officer på DHL och Head of Customer Solutions and Innovation (CSI). “DHL Era of Sustainable Logistics Global Summit 2023 är en möjlighet att bygga samarbeten, och vi är stolta och glada över att möjliggöra den här toppkonferensen; samarbete är ett måste för att uppnå framsteg. Vi är skyldiga framtida generationer att vidta djärva åtgärder och göra åtaganden för att skydda vår planet nu.”

Med lanseringen av Deutsche Post DHL Groups 2050 Mission i mars 2017 – som handlar om åtagandet att uppnå nollutsläpp fram till 2050 – har koncernen redan uppnått betydande milstolpar i sin strävan efter detta mål. Koncernen är i fronten för elektrifiering, genom att redan ha infört över 30 000 elfordon i sitt transportnätverk globalt och beställt upp till 12 fullt elektriska fraktflyg.

DHL presenterar milstolpar inom hållbarhet och ett nytt verktyg vid branchens första globala summit

Förra året lyckades gruppen säkra över 830 miljoner liter SAF fram till 2026. Men det är inte bara inom transportområdet som Deutsche Post DHL Group antar en hållbar strategi. DHL Supply Chain är gruppens ledare inom detta område och mer än hälften av deras anläggningar (52,1 %) är koldioxidneutrala, inklusive 76 nya byggnader som är utformade och byggda enligt riktlinjer för koldioxidneutralitet. Och på samma sätt erbjuds hållbara alternativ för koncernens kunder, såsom GoGreen Plus-tjänsterna, för alla kärnprodukter och används redan av stora kunder för att möjliggöra hållbara försörjningskedjor idag, och många andra kunder diskuterar att använda dessa.

“Sedan tillkännagivandet av vår hållbarhetsplan i mars 2021 har vi redan gjort betydande framsteg på vår resa mot en mer hållbar framtid – med införandet av elbilar, köp av SAF, omvandling och konstruktion av koldioxidneutrala byggnader och utvidgning av nya gröna tjänster”, säger Yin Zou, verkställande vice president för företagsutveckling på Deutsche Post DHL Group. “Även om vi är stolta över de snabba framsteg vi har gjort, är vi fortsatt engagerade i att utforska nya teknologier och partnerskap för att ytterligare skapa momentum och driva den gröna agendan framåt.”

Gruppen inser vikten av samarbete för att uppnå hållbar logistik. Utöver de gröna tjänster som företaget erbjuder, ger gruppen kunderna möjlighet att minska sitt koldioxidavtryck genom att introducera det nya verktyget DHL GoGreen Dashboard – en ny sömlös lösning för rapportering av utsläpp för Deutsche Post DHL Groups stora tvärdivisionella kunder, vilket ger transparens enligt erkända branschstandarder som GLEC Framework eller den nyligen publicerade ISO 14083. Lösningen gör det möjligt för kunderna att snabbt och enkelt visa koldioxidutsläpp för alla företagets affärsenheter genom en enda anpassningsbar plattform – helt gratis. Detta gränssnitt eliminerar behovet av att komma åt flera system och rapporter, vilket gör rapporteringsprocessen mer effektiv och strömlinjeformad, vilket i sin tur leder till bättre informerade beslut. Verktyget kommer först att rullas ut till de 100 största tvärdivisionella kunderna med avsikt att utvidga omfattningen senare i år.

Relaterade Artiklar