Förnyat avtal för Bolina från Telia till HSB Malmös medlemmar och hyresgäster
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Förnyat avtal för Bolina från Telia till HSB Malmös medlemmar och hyresgäster

Förnyat avtal för Bolina från Telia till HSB Malmös medlemmar och hyresgäster

Publicerat av: Redaktionen

Sedan många år tillbaka erbjuder Telia ett förmånligt avtal för HSB Malmös hyresgäster samt bostadsrättsföreningar, tack vare styrkan i förhandling.

Nu har HSB och Telia omförhandlat avtalet, med ännu bättre innehåll.

Det förnyade avtalet gäller i fem år, med start den 1 januari 2024 och 2028 ut, då även ramavtalet med Telia löper ut.

HSB Malmös medlemmar och hyresgäster erbjuds särskilt tre fördelar när det gäller helhetslösningen Telia Triple Play:

  • Högre hastighet på bredbandet. Från 250/250 till 1000/1000.
  • Hemtelefon via SIM-kort, ersätter tidigare IP-telefoni.
  • Ingen indexreglering, utan det är samma pris som tidigare, 169 kronor i månaden.

– Eftersom vi är många som går samman är priset mycket fördelaktigt, och vi kan vara tuffa i förhandlingen. Tillsammans har vi en styrka som är svår att slå ensam, säger Oliver Curovic, inköps- och försäkringssamordnare på HSB Malmö.

HSB ställer höga krav på leverantörer som ska leverera tjänster till dess medlemmar och hyresgäster, och avtalen som presenteras förhandlas och granskas noga. Även i år tar Telia hem förstaplatsen när Svenskt Kvalitetsindex, SKI, genomför sin årliga kundnöjdhetsmätning.

– Detta ser vi som ett gott kvitto på att vår leverantörsbedömning fungerar, och att vi har valt rätt leverantör i detta, säger Oliver Curovic.

Förnyat avtal för Bolina från Telia till HSB Malmös medlemmar och hyresgästerGenom leverantörsuppföljningar säkerställer HSB Malmö att dess samarbetspartners respekterar den uppförandekod och de minimikrav som HSB ställer inom affärsetik, hälsa och säkerhet, miljö och kvalitet. Innan avtal tecknas görs en leverantörsbedömning, som bland annat innehåller ekonomi, miljö och kvalitetskrav. Därefter följs leverantörernas kreditvärdighet upp kontinuerligt.

– För att förhålla oss till kraven i ISO 9001 följer vi upp den initiala leverantörsbedömningen vid avtalstecknande med en återkommande, årlig bedömning, säger Oliver Curovic.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar