Återvunnet material i Isovers förpackningar
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARIT-LÖSNINGAR Återvunnet material i Isovers nya förpackningar

Återvunnet material i Isovers nya förpackningar

Publicerat av: Redaktionen

30 % återvunnen plast i Isovers nya säckar för Standard, Professional och Premium.

Isover har arbetat länge och dedikerat med att använda återvunna material i sina produkter och arbetar på olika sätt för att bidra till cirkulära flöden och en cirkulär ekonomi.

Nu går Isover över till 30 % återvunnen plast i säckarna för de komprimerade produkterna inom produktsegmenten, Standard, Professional och Premium. Precis som tidigare komprimeras de lätta glasullsprodukterna före distribution där varje lastad kubikmeter ger upp till fem gånger så stor volym av installerad isolering, vilket bidrar till färre transporter.

Minst 50 % återvunnen plast till 2030

Inom ramen för Saint-Gobain Sweden AB:s färdplan Vi bygger hållbarhet och fokusområdet Innovativa och cirkulära lösningar ska företaget öka användningen av återvunna material både i produkter och förpackningar. När det kommer till förpackningarna är målsättningen att alla plastförpackningar ska bestå av minst 50 % återvunnen plast år 2030 och samtliga förpackningar vara helt återvinningsbara 2028. I samband med övergången till återvunnen plast i säckarna övergår man också till en modulplast som innebär en materialminskning med 45 % på modulbältena.

Återvunnet material i Isovers förpackningar”Cirkulära lösningar är alltid vårt förstahandsalternativ i den mån det går att göra. Och det gäller för samtliga förpackningskategorier. Våra plastleverantörer tar även hand om vårt plastavfall, t.ex. tomma säckar från råvaror, plastemballage etc. och gör nya förpackningar av dem”, berättar Sara Hilding, Strategisk inköpare på Saint-Gobain Sweden AB.

I linje med EU:s strategi för att skapa en mer cirkulär ekonomi

2018 antog den första EU-strategin för plast som en del av övergången till en mer cirkulär ekonomi. Syftet är att skydda miljön från plastföroreningar och samtidigt främja tillväxt och innovation. Enligt de nya planerna ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030. Sedan den 1 januari 2021 finns även en plastavgift som bygger på mängden plastförpackningar som inte återvinns för att ge EU-länderna incitament att minska förpackningsavfallet och stimulera EU:s övergång till en cirkulär ekonomi och genomföra EU:s plaststrategi.

”Det här är ett viktigt steg inom vårt fokusområde för att skapa cirkulära flöden samtidigt som det är ett sätt att minska vårt indirekta klimatavtryck i Scope 3. Vi arbetar med hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan och våra leverantörer, av t.ex. förpackningar, är väldigt viktiga samarbetspartners för vår omställning till netto noll-utsläpp av växthusgaser år 2045, säger Armina Nilsson, Sustainability Manager Saint-Gobain Sweden AB.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar