Retailföretag måste börja nyttja kraften i sin och mediernas data
Hem E-HANDEL Retailföretag måste börja nyttja kraften i sin och mediernas data

Retailföretag måste börja nyttja kraften i sin och mediernas data

Publicerat av: Redaktionen

Det går inte att bortse från att världens köpvanor, i allt från livsmedel till elektronik, har sett dramatiska förändringar i pandemins följd.

Den kraftigt ökade e-handeln har lett till en ny era av kundinsikter som genereras på e-handelsplattformar, vilket banar väg för retailmedier, som dels erbjuder återförsäljare med ett sätt att skapa nya intäktsströmmar, och lockar samtidigt varumärken med en mycket effektiv form av annonsering.

Annonsering i retailmedier är i grunden inget nytt koncept, då det använts flitigt av både butiker och varumärken i årtionden.

Men under de senaste åren har retailmedia, stärkt av kunddata, kunnat erbjuda detaljhandeln ett mycket effektivt och unikt digitalt sätt att annonsera till kunder precis vid köptillfället. GroupM meddelade nyligen att retailmedia dessutom förväntas överträffa TV-reklamen senast 2028 på grund av dess snabba tillväxt.

Det är ingen hemlighet att handlare pressas på sina marginaler till följd av pågående inflation och tuffa prisförhandlingar med leverantörer. Samtidigt visar en studie från Marketing Week att hela 37 procent av annonsörerna nu mer än någonsin fokuserar på att mäta avkastningen på sina marknadsföringsinvesteringar, vilket understryker vikten av effektiv datadriven annonsering i retailmedier. Genom att skapa en robust, datadriven retailmedia-plattform för annonsering kan man dels optimera sin varumärkesreklam i butikerna, samtidigt som man får en chans att tjäna pengar på onlineplattformar och utnyttja förstapartsdata för att skapa helt nya intäktsströmmar. En win-win situation för båda parter.

Att nyttja retailmediernas fulla potential

För att lyckas med att skapa robusta retailmedier krävs en kombination av teknik, datainfrastruktur och framför allt kompetens. Det handlar om att bygga en centraliserad dataplattform för att bryta ner datasilos och skapa en enhetlig bild av kunden. När datan sedan samlas, hanteras och styrs är det viktigt att upprätta rätt processer så att partners och tredjeparter kan samarbeta på ett säkert sätt med datauppsättningarna. Dessutom kan företag ta detta ett steg längre genom att använda datarengöringsrum, som gör det möjligt för dem att få insikter om känsliga eller reglerade data utan att exponera de underliggande uppgifterna. Det innebär att de har full kontroll över exakt vilken data de vill dela med tredjepart under datadelningsprocessen.

Förstapartsdata lösningen på cookiedöden

För att ta ett helhetsgrepp om kundresan är det dock viktigt att man inte glömmer den egna plattformen. Att vara datadriven på ägda plattformar är något som blivit allt viktigare i samband med begränsningen av att samla in tredjepartsdata – den så kallade cookiedöden. Då retailföretag inte längre kan samla in tredjepartsdata blir det ännu viktigare att samla in förstapartsdata för att bättre förstå och därigenom behålla kunderna. De flesta e-handelsföretag brottas fortfarande med oavslutade köp som orsakas av att man inte känner kunden väl nog för att förhindra att denne lämnar sin kundkorg. Men genom att skrapa av förstapartsdata från e-handelssajten, analysera denna data och applicera den på ett verktyg där man synar varje kunds kundresa, kan man hitta metoder för att få kunder att fullfölja sina köp och dessutom återkomma till sajten.

Ett exempel på detta är Lindex som arbetar med Snowflake för att komma åt, analysera och använda sig av sin förstapartsdata. De har gått från en Google-analyticsmodell till att nyttja förstapartsdata på sin egen plattform och analysera data via Snowflakes plattform, för att mäta samtliga KPI:er och få mer information om kundernas preferenser och beteendemönster. Då de äger all sin data kan de dessutom analysera resultaten även på längre sikt – all data stannar kvar inom organisationen och förblir tillgänglig. Med hjälp av Snowflakes plattform kan Lindex i realtid ta in, analysera och agera på data från kundens beteende, vilket exempelvis innebär att de kan förhindra en kund från att lämna sajten då de märker att denne är på väg att lämna sin varukorg. Detta ger Lindex möjlighet att påverka kundresan i realtid, samtidigt som den data som samlas in också kan användas för att analysera värdet av de investeringar man gjort i e-handelslösningen. Och då allt detta sker på en och samma skyddade plattform behöver man dessutom inte vara orolig över att data ska läcka ut, och kunderna kan känna sig trygga då de handlar.

Retailföretag måste börja nyttja kraften i sin och mediernas data

Dan Öhlander, Regionchef Norden och Baltikum på Snowflake

Är ditt företag redo att nyttja värdefull data vid annonsering och på ägda plattformar?

Vare sig man nyttjar data för att skapa en robust annonseringsplattform i retailmedia, eller gör som Lindex och nyttjar förstapartsdata för att skapa en datadriven kundresa, behövs stöd från erfarna dataexperter. Mitt tips är därför att ta hjälp av tjänsteleverantörer som verkligen förstår hur ditt företag fungerar och vet precis hur en skräddarsydd strategi för effektiv datahantering kan hjälpa er att tackla era utmaningar och maximera era möjligheter.

 

Relaterade Artiklar