Bilaga

Temapaket bestående av cirka 6 artiklar. Sponsrad bilaga (er bilaga/broschyr/folder) inkluderar projektledare / journalist och text

Vi skriver artiklarna om ett ämne eller tema samt sätter in annonser i bilagan från er själva eller från er partner. Vi lägger upp denna på www.it-retail.se är den kan hämtas hem, samt under våra social medier.

Pris: 98 000 kr


För mer information eller offert, kontakta någon nedanför:

Alexander Guldroth
Sales Manager
Mobile: +46709754082
Mail: alexander@ahait-media.se
Annika Guldroth Baxivanos
CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@it-retail.se
Fredrik Nord
Account Manager
Mobile: +46764095507
Mail: fredrik@ahait-media.se