Warehousefinders trendspaning för 3PL och e-handel
Hem E-HANDEL Warehousefinders trendspaning för 3PL och e-handel

Warehousefinders trendspaning för 3PL och e-handel

Publicerat av: Redaktionen

WAREHOUSEFINDER Trendspaning, 3PL.

Warehousefinders trendspaning för 3PL och e-handel

Tredjepartslogistik växer och frodas kraftigt globalt.

Det händer mycket som påverkar den snabbautvecklingen inom branschen. 3PL har vuxit både i komplexitet och omfattning under de sista 30 åren. Viser ännu att outsourcingraden av lager i Norden är lägre än i exempelvis USA och Storbritannien vilket borde borga för en stabil tillväxt under flera kommande år. Vi på warehousefinder.se har identifieratföljande trender för framtiden.

Nybyggnation pågår

Det pågår en stor nybyggnation av lagerutrymmen på strategiskt utvalda platser i landet. En fjärdedel avalla blivande logistikytor under 2019 – 2022 är byggda för 3PL-verksamhet. I nuläget ligger siffran på684 000 kvm som är tillägnat 3PL-företagsamhet. Göteborg är fortfarande landets ledande stad inomlogistik. Övriga logistiklägen i landet som visar upp en stor tillväxt är Helsingborg, Eskilstuna, Örebro,Jönköping, Stockholm Nord och Östgötaregionen.

E-handeln exploderar

3PL-företagen har fått anpassa sig till att ta hand om e-handlarnas komplexa krav på korta ledtider,snabba och precisa leveranser, returhantering till och från och emellan tillverkare, lager, konsumenter ochbutiker. Speciella, unika och varierande kundkrav ställer 3PL-företag inför nya utmaningar. Varuägarefokuserar på kärnaffären och mindre och medelstora e-handlare ser ofta logistiken som sekundär.Samtidigt blir ibland affärerna svåra att genomföra då mindre e-handlare har likviditetsproblem som fårmånga 3PL-aktörer att tänka sig för ur ett riskperspektiv. Under senaste tiden har det skett en tillnyktringhos e-handlarna avseende fri frakt och fria returer. Denna anpassning till verkligheten lär på sikt förbättrae-handlarnas resultat och faktiskt förflytta fasta kostnader till att bli rörliga.Specialisering är nyckeln till lönsamhet för 3PLEn av de viktigaste trenderna inom 3PL är specialisering hos 3PL-aktörer. E-handelns explosionsartadetillväxt har resulterat i att ett stort antal logistikföretag baserar sin verksamhet på effektiv hantering,många leveransalternativ, styckplock, korta ledtider och effektiv returhantering. Det är dock inte enbartinom e-handelslogistik som specialiseringen har skett utan logistikföretag har även nischat sig inom andrabranscher såsom läkemedel, livsmedel, drycker, returhantering, reservdelshantering, sjukvård, bygg ochcitylogistik. Komplexitet och tjänsteinnehåll ökar i affärerna. Specialiseringsgraden gör att 3PL kan gebättre, och mer kostnadseffektiv service, än varuägarna själva. Samtidigt blir det mer komplext för 3PL-företag att finna rätt kunder samt för varuägarna att hitta rätt 3PL-aktör.

IT blir viktigare

Det har pågått en snabb utveckling för allt mer kvalificerade IT-lösningar för spårbarhet och kontroll iförsörjningskedjan. För att ligga i framkant är logistikaktörerna tvungna att implementera moderniseradeIT-system och digitala lösningar. En övervägande majoritet av 3PL-företag uppger att ett förbättratdatadrivet beslutsfattande. IT-system är avgörande för att uppnå framgång i framtiden. Integration medkundernas affärssystem eller andra system blir mycket viktigt. Proaktivitet hjälper såväl 3PL-aktörer somvaruägare att hantera säsongsvariationer, värdeskapande tjänster och tjänsteintegration. Det finns ett fåtal WMS-system som idag kan sägas stödja 3PL på ett bra sätt. I nuläget syns Manhattan,NYCE.LOGIC, Ongoing Consafe Logistics, med flera som levererar moderna IT-stöd till logistiklösningar.Ryktet säger också att det är nya aktörer på väg inom just IT kopplat till 3PL-branschen.

Automatisering är trendigt

Intresset för automation har ökat i takt med att priserna för att implementera robotiseradematerialhanteringssystem har minskat. Historiskt sett har teknologiutveckling inom lager gått trögt. Isamband med att konkurrensen om kunderna hårdnar inom 3PL-branschen tittar fler aktörer påmöjligheterna att automatisera för att på så vis kunna stå ut i mängden gentemot konkurrenterna.Investeringskalkylerna har visat sig mer fördelaktiga och nu syns ett ökat antal 3PL-företag implementeraautomatiserade lager. Trenden gällande automatisering har varit stark i många år. Nu ser vi atttredjepartslogistikerna också automatiserar i allt större skala. Samtidigt ser vi också en svårighet här dåautomation, vilken klarar av att hantera 3PL-aktörens stora variation av varor, har mindre positiv påverkanpå effektiviteten. Dock uppnås förmodligen goda effekter inom resursutnyttjandet i stort och är iförlängningen högst sannolikt kopplat till fastighetskostnader. Kanske vi kommer att se lokaliseringar pånya orter?

Medarbetarnas kompetens på lagret blir allt viktigare

Fler 3PL-företag vill erbjuda allt fler kvalificerade och värdeskapande tjänster till sina kunder. Högkompetens hos personalen blir då en viktig ingrediens. För en framgångsrik 3PL-aktör som vill levereraett långsiktigt värdeskapande samarbete är medarbetarnas erfarenheter, kunskaper, förmågor ochegenskaper fullständigt utslagsgivande. Detta talar emot trenden vi har sett de sista åren, där 3PL-företagbaserar stora uppdrag på att hyra in personal. Vill man som 3PL-aktör bibehålla kompetens blir mansåledes kanske nödgat att anställa dessa.

Kundkrav på högre redundans

Nu ser vi faktiskt bullwhipeffekter på riktigt. Bullwhip betyder enkelt översatt en pisksnärt. Bullwhip-effekten innebär plötsliga svängningar och variationer i efterfrågan av varor. Ett hastigt ökat behovinnebär att leverantören eller producenten inte hinner med att höja sin kapacitet i samma takt somefterfrågan. Detta överfyller respektive tömmer försörjningskedjan med flera negativa effekter som följd.Covid-19-virusets globala utbrott och grundstötningen av lastfartyget Ever Given i Suezkanalen visar påatt försörjningskedjorna är rejält tunna sköra och utsträckta. 3PL-företagen ger varuägare utökadmöjlighet till lagerhållning i nära geografi, vilket ökar redundansen i varuförsörjningen. Detta lär bli ettvanligt kundkrav som då också stödjer 3PL-affären framåt.

Sammantaget ser framtiden ljus ut för varuägare som vill lägga sitt lager hos en tredje part på samma sättsom den ser ljus ut för 3PLarna!

WarehouseFinder

Warehousefinder matchar 3PLarnas kapacitet mot kundernas behov. Detta ger bättre affärer, nöjdarekunder och ökad lönsamhet för alla. Funderar du på att lägga ditt lager hos en tredje par, eller har duledig lagerkapacitet?

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>