Omställningen fortsätter: Volkswagen-koncernen levererade 26 % fler elbilar 2022
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Volkswagen-koncernen levererade 26 procent fler elbilar under 2022

Volkswagen-koncernen levererade 26 procent fler elbilar under 2022

Publicerat av: Redaktionen

Volkswagen-koncernen har gjort betydande framsteg i sin omställning till elektrifiering under 2022.

Trots leveransbegränsningar och tillfälliga produktionsstopp överlämnades 572 100 elbilar till kunder över hela världen.

Jämfört med 2021 är det en väsentlig ökning med 26 procent.

Andelen elbilar av de totala leveranserna uppgick därmed till 6,9 procent, en ökning från 5,1 procent året innan. Volkswagen Group Sverige registrerade under januari-december 2022 totalt 75 936 bilar, varav 24 204 elbilar, en andel på ca 32 %.

 • 572 100 elbilar överlämnades till kunderna, jämfört med 452 800 under 2021
 • Andelen elbilar ökade till 6,9 procent jämfört med 5,1 procent 2021
 • Koncernen är fortfarande marknadsledande inom elbilar i Europa, nummer 4 i USA och i Kina ökade elbilsleveranserna med 68 procent
 • Totalt minskade leveranserna med 7 procent till 8,3 miljoner bilar på grund av leveransbegränsningar och tillfälliga produktionsstopp
 • Orderbanken i Västeuropa är fortsatt hög med 1,8 miljoner bilar, varav 310 000 elbilar
 • Volkswagen Group Sverige registrerade under januari-december 2022 totalt 75 936 bilar, varav 24 204 elbilar, en andel på ca 32 %.

Volkswagen-koncernen är fortsatt marknadsledande inom elbilssegmentet på sin hemmamarknad Europa och nådde en fjärdeplats i detta segment i USA. Den starkaste ökningen kom från Kina, där elbilsleveranserna steg med 68 procent på årsbasis. På grund av ovan nämnda utmaningar sjönk de totala globala leveranserna med 7 procent jämfört med året innan till 8,3 miljoner bilar. Under andra halvåret 2022 ledde en något förbättrad situation gällande komponenter till en ökning av leveranserna med 12 procent på årsbasis. Detta kunde dock inte kompensera för förlusterna på 22 procent på årsbasis under det första halvåret. Koncernens orderbank ligger fortfarande på en hög nivå på 1,8 miljoner bilar enbart i Västeuropa, varav 310 000 elbilar.

– Våra varumärken har uppvisat godkända resultat när det gäller leveranser i en mycket utmanande miljö förra året. Jag är särskilt glad över att vår omställning till elektrifiering fick ytterligare dragkraft över varumärkena och att vi nådde vår målandel på mellan 7 och 8 procent för helt eldrivna bilar trots dessa utmaningar. Den höga orderbanken är ett tydligt bevis på att kunderna uppskattar hela vår starka produktportfölj. Det ger oss tillförsikt inför 2023 trots en svagare makroekonomi och fortsatt utbudsbrist. De sistnämnda förväntas förbättras stegvis under året, säger Hildegard Wortmann, ledamot i Extended Executive Committee for Sales.

Volkswagen-koncernen är mitt uppe i sin omvandling från biltillverkare till mjukvarudriven leverantör av hållbar mobilitet. Elektrifieringen av modellutbudet är en hörnsten för att uppnå detta mål och för att nå en koldioxidneutral balansräkning senast 2050. Trots många utmaningar under de senaste tre åren, som brist på halvledare och covid-relaterade nedstängningar, har koncernen konsekvent strävat vidare på sin väg mot elektrifiering. Andelen elbilar har ökat från 2,5 procent 2020 till 5,1 procent 2021 och sedan till 6,9 procent förra året. Under 2022 startade produktion av elbilar i ytterligare anläggningar i Emden, Hannover och Chattanooga. I år följer koncernens huvudanläggning i Wolfsburg. Koncernen har därför som mål att nå en nivå för elbilsleveranser på cirka 11 procent 2023. Detta blir basen för att nå målet på medellång sikt om cirka 20 procent 2025. År 2030 förväntas varannan bil som levereras globalt från koncernen vara en elbil.

Koncernens mest sålda elbilar 2022 var (i enheter):
 • Volkswagen ID.4/ID.5 193 200
 • Volkswagen ID.32 76 600
 • ŠKODA Enyaq iV (inkl. Coupé) 53 700
 • Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) 52 800
 • Audi e-tron (inkl. Sportback) 51 200
 • Volkswagen ID.63 37 400
 • Porsche Taycan (inkl. Turismo) 34 800
 • CUPRA Born 31 400
Leveranserna i regionerna har utvecklats enligt följande under 2022:

Europa minskade de totala leveranserna med 10,4 procent till 3 153 200 bilar, medan elbilar ökade med 13,4 procent till 352 000 enheter. Majoriteten av de 2 711 300 bilarna skeppades till Västeuropa där nedgången var mindre uttalad med 5,2 procent. Elbilar var mycket efterfrågade i denna region och nådde en andel på 12,6 procent av alla leveranser (2021: 10,5 procent). Koncernen är därmed fortsatt marknadsledande inom detta segment i Europa. Orderstocken i Västeuropa var fortsatt hög med 1,8 miljoner bilar – inklusive 310 000 elbilar – trots leveransbegränsningar. I Tyskland, koncernens hemmamarknad, ökade leveranserna med 3,8 procent till 1 029 600 enheter. Andelen elbilar nådde en nivå på 11,6 procent (2021: 11,4 procent). Leveranserna i Central- och Östeuropa sjönk markant med 32,9 procent till 441 900 bilar på grund av effekterna av kriget i Ukraina.

Sverige

Enligt definitiva helårssiffror jan-dec 2022 från Mobility Sweden var totalmarknaden i Sverige 288 087 nya personbilar, varav elbilar 95 035 (33 %) respektive laddhybrider 66 614 (23,1 %).

Under 2022 registrerade Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 75 936 bilar, varav 67 709 personbilar och 8 227 lätta transportbilar. Marknadsandelen uppgick till 23,5 procent av den svenska personbilsmarknaden och 23,8 procent av marknaden för lätta transportbilar. VGS registrerade under januari-december 2022 29 536 laddbara personbilar, varav 24 204 var helt eldrivna. VGS andel av totalmarknaden för eldrivna personbilar var 25,2 %.

–2022 var ett mycket utmanande år som dels präglades av det fruktansvärda kriget i Ukraina, dels av fortsatta problem med komponentbrist i efterdyningarna av covid. Den svenska bilmarknaden och även vi på VGS har förstås påverkats mycket av detta. Till helhetsbilden ska även läggas flera förändringar av styrmedel som till exempel borttagen klimatbonus. I det stora hela ser vi en nedgång i våra registreringssiffror men vi har samtidigt ökat när det gäller eldrivna bilar och är klart ledande där på den svenska marknaden. 2023 blir svårbedömt, mycket beroende på utvecklingen i vår omvärld som ju också styr den svenska konjunkturen. För oss på VGS gäller dock att vi går in i året med en stor orderbok och en stark position på marknaden. Vi arbetar fortsatt fokuserat med vår elektrifieringsstrategi och har flera viktiga nylanseringar på gång under året, säger Claes Jerveland, VGS VD.

Nordamerika fick 842 600 kunder sina bilar, en minskning med 7,2 procent. I USA sjönk motsvarande siffra till 6,1 % och 631 100 enheter. Elbilsleveranserna ökade däremot med 18,8 % till 44 200 enheter. Det motsvarar en fjärdeplats i elbilssegmentet. Den lokala elbilsproduktionen i Chattanooga, som startade 2022, kommer att ge regionen ytterligare kapacitet för att tillgodose kundernas efterfrågan på helt elektrisk mobilitet.

Den sydamerikanska marknaden uppvisade en liknande utveckling. Den minskade med 8,0 procent till 473 700 bilar. I Brasilien, regionens största marknad, levererades 337 400 enheter. Det motsvarar en minskning med 10,4 procent.

Omställningen fortsätter: Volkswagen-koncernen levererade 26 % fler elbilar 2022Asien och Stillahavsområdet hade den minsta nedgången bland de större regionerna med 2,7 procent. Totalt överlämnades 3 514 000 bilar till kunderna. Kina, koncernens största enskilda marknad, uppvisade liknande resultat. Leveranserna sjönk med 3,6 % till 3 184 500 enheter. Efter betydande förluster på grund av utbudsbrist och covid-relaterade nedstängningar under det första halvåret återhämtade sig koncernens leveranser väl under det andra halvåret och missade bara en aning föregående års nivå. Kina bidrog mest till koncernens globala elbilsökning med leveranser som ökade med 68 procent till 155 700 enheter.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar