Visioner om resebranschens framtid på Booking.coms årliga partnerträff
Hem NYHETER Visioner om resebranschens framtid på Booking.coms årliga partnerträff

Visioner om resebranschens framtid på Booking.coms årliga partnerträff

Publicerat av: Redaktionen

Under Click.-evenemanget bekräftade den ledande reseplattformens sitt stöd till den motståndskraftiga resebranschens återhämtning och berättade vad som skymtar vid horisonten det kommande året.

Visioner om resebranschens framtid på Booking.coms årliga partnerträff

Resebranschen går in i ett av sina mest kritiska år.

På Booking.coms årliga partnersammanträde – Click. – delade den digitala reseplattformen med sig av sin vision för hur de kommer hjälpa till att forma återuppbyggnaden och framtiden för branschen, samt viktiga prioriteringar för 2021 och framåt. Click. vill inspirera, stödja och sammanföra Booking.coms partners i denna viktiga tid genom att sammanföra tusentals boenden och företag inom transport, teknik och reseupplevelser från hela världen. Booking.coms vd, Glenn Fogel, öppnade evenemanget med ett optimistiskt budskap: “Hoppet har kommit i form av vaccin, som tids nog kommer föra oss tillbaka till den värld där glädjen över att resa kan upplevas av alla. Vi kommer att komma dit och Booking.com kommer att göra allt vi kan för att nå den dagen tidigare genom att samarbeta med alla våra partners.”

Genom ett sammankopplat ekosystem för resor fokuserar Booking.com på samarbeten som stimulerar efterfrågan för leverantörer inom hela branschen. De lyssnar på och svarar partners över hela världen för att fortsätta göra resor ännu mer friktionsfria för både resenärer och de som möjliggör reseupplevelsen. På den virtuella konferensen framgick det att Booking.com har ett intensivt fokus på att leverera efterfrågan till sina partners. De berättade även om utvecklingen av sin betalningsplattform samt lojalitetsprogrammet Genius och hur de gör det lättare för partners att dela med sig av sitt hållbarhetsarbete till sina kunder. Det är tydligt att Booking.com under de kommande månaderna kommer arbeta för en bättre och ljusare framtid för resebranschen.

Öka efterfrågan till partners i takt med att vi börjar resa igen

Under Click.-konferensen redogjorde Booking.com för hur de kommer att se till att deras partners får de strategiska råd, produkter, verktyg och tjänster som de behöver för att fånga upp efterfrågan när den börjar tillta igen, som ett direkt svar på vad partners har sagt behövs just nu. Eftersom Booking.com koncentrerar sig på att få tillbaka efterfrågan på kort och lång sikt är det fortfarande högsta prioritet att utöka partners kundbas och leverera ett ökande antal bokningar. En nyligen genomförd studie från Ernst and Young, genomförd på uppdrag av Booking.com, visade att 91 % av de tillfrågade små och medelstora boendena uppger att reseplattformar online hjälper dem att få stegvist ökande antal bokningar. 80 % av gästerna som använder en online-reseplattform kommer dessutom inte från boendets generella marknad, vilket innebär att plattformar som Booking.com hjälper kunder att hitta boenden som de kanske inte hade upptäckt på annat sätt.

Minskad friktion med betalningstjänst

Arbetet för att leverera högre värde på ett pålitligt och öppet sätt till sina kunder har länge varit en prioritet för Booking.com, från att erbjuda ett stort utbud av valmöjligheter till hur priser och tillgänglighet visas. I detta ingår även att inte överraska kunder med dolda kostnader längs vägen – och att säkerställa att informationen alltid är lätt att förstå och går att jämföra. Framöver kommer det vara avgörande att fortsätta investera i och utveckla Booking.coms betalningstjänst så att resenärer kan betala med den metod de vill och samtidigt minimera den operativa arbetsbelastningen och kostnaderna för partners över hela världen. Faktum är att studien av Ernst och Young som genomfördes på uppdrag av Booking.com, visade att 76 % av små och medelstora boendeleverantörer säger att alternativen för förskottsbetalning och förhandsauktorisering hos online-reseplattformar hjälper till att minska antalet avbokningar och uteblivna ankomster, vilket säkrar högre intäkter. Som Glenn Fogel betonade under evenemanget kommer betalningar att visa sig vara ett område med strategiskt fokus för verksamheten 2021 och framöver.

Utvecklingen av lojalitetsprogrammet Genius

Booking.com delade med sig av sin framtidsvision för lojalitetsprogrammet Genius, för att hjälpa sina boendepartners att få ännu mer synlighet, öka antalet bokningar och utveckla deras verksamheter under 2021 och framöver. Expansionen syftar till att ge värdet av Genius-programmet till ännu fler kunder samtidigt som det ökar synligheten för, och driver ytterligare resenärer till, Genius-boendena. Detta i linje med Booking.coms åtagande att göra allt de kan för att leverera efterfrågan till sina boendepartner när det går att resa igen. Företaget erbjuder sina partners den flexibilitet de behöver nu och därför är det helt frivilligt att delta i det utökade Genius-programmet. Ett val som partners kan göra baserat på deras individuella affärsbehov.

Resan mot en mer hållbar resebransch

Medan det fortfarande är en utmanande tid för resebranschen, är det också en möjlighet att tillsammans återuppbygga en mer hållbar resebransch. Det har under en längre tid varit en prioritering för Booking.com, och som förstärktes ännu mer på under Click. Nya undersökningar visar att 70 % av konsumenterna är mer benägna att välja ett boende om de vet att boendet arbetar med hållbarhet. Ett sätt som Booking.com gör det lättare för konsumenter att göra hållbara resval och hjälper partners att fånga upp konsumentintresset, är att uppmuntra sina boendepartners att uppdatera alla hållbarhetsåtgärder i Booking.coms partnerportal, extranätet. Detta eftersom även små förändringar är viktiga att lyfta fram. Det årliga partnermötet gjorde klart att dessa begynnande steg för att göra hållbart resande enklare för alla inte bara är viktiga, utan också nödvändiga som en del av den rörelse som säkerställer att det finns en värld som är värd att uppleva.

 

Relaterade Artiklar