Verkstäderna måste bli bättre på att kommunicera det fria bilverkstadsvalet
Hem DETALJHANDEL Verkstäderna måste bli bättre på att kommunicera det fria bilverkstadsvalet

Verkstäderna måste bli bättre på att kommunicera det fria bilverkstadsvalet

Publicerat av: Redaktionen

Att även fristående bilverkstäder får utföra service på nyare bilar utan att nybilsgarantin påverkas är inte vidare känt bland bilägarna.

Det visar den framtidsenkät som motorbranschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, genomfört bland verkstäder.

Enligt de 481 verkstäder som besvarat enkäten uppger 10 procent att ”ingen av kunderna känner till att verkstaden får utföra servicearbeten på nyare bilar som även omfattas av nybilsgarantin”. 67 procent av verkstäderna uppger att ”en del, färre än 5 av 10 kunder” känner till rättigheten, medan 23 procent uppger att ”en majoritet, fler än 5 av 10 kunder” känner till att de kan serva en nyare bil hos verkstaden utan att nybilsgarantin påverkas.

– Jag kan tänka mig att det finns stora geografiska skillnader i kännedomen om möjligheten att få en nybilsservice utförd även hos en fristående verkstad. I städer är förmodligen kännedomen låg, medan på den bilberoende landsbygden är kännedomen större, säger Bo Ericsson, branschdirektör, SFVF, och tillägger:

– Rättigheten även för en fristående verkstad att utföra nybilsservice, enligt fordonstillverkarens serviceprotokoll, är en viktig del för bileftermarknaden där den gällande konkurrensregleringen, EU:s förordning 461/2010, anger spelplanen.

Konkurrensregleringen återspeglar i mångt och mycket Romfördragets intentioner om en gemensam inre marknad med gemensamma spelregler.

Verkstäderna måste bli bättre på att kommunicera det fria bilverkstadsvalet

Johnny Bräster, ordförande för Sveriges Bildelsgrossisters Förening

– Det övergripande syftet med konkurrensregleringen är att stimulera fri företagsamhet, skapa ett bredare marknadsutbud, stimulera konkurrens mellan verkstäder och bildelsleverantörer som innebär ökad valfrihet och med det lägre ägandekostnader för bilägarna, säger Johnny Bräster, ordförande SBF.

Johnny Bräster framhåller även vikten av att den enskilda verkstaden arbetar med marknadserbjudande, tar tillvara på de möjligheter som det fria bilverkstadsvalet ger.

– Grundläggande är att man har kompetens och teknik för att genomföra en fackmässig service. Sedan får man på egen hand berätta det för kunderna, kommunicera ut det på marknaden. Vad vi gör som branschorganisationer är att vi arbetar med att ge branschen och därmed medlemsföretagen rätt affärsförutsättningar. Vilket är en övergripande fråga, säger han.

I nuläget ligger en fortsatt konkurrensreglering, i linje med den nuvarande, efter 1 juni 2023 överst på både SBF:s och SFVF:s agendor.

– I grunden fyller den sin funktion, men det krävs vissa anpassningar av konkurrensregleringen. Framför allt är det hänsyn till ny teknik som måste tas, säger Johnny Bräster.

Under 2022 kommer EU:s konkurrensmyndighet att påbörja en utvärdering av den nuvarande konkurrensregleringen och senast 31 maj 2023 ska EU-kommissionen ha fattat beslut om en ny.

Relaterade Artiklar