Veeam tipsar om hur verksamheter kan säkerställa produktivitet och tillgänglighet under Black Friday

Med tre månader kvar till Black Friday 29 november vill Veeam Software, det ledande företaget inom backup-lösningar och Cloud Data Management, dela med sig av sina främsta tips kring hur man som återförsäljare garanterar produktiviteten och tillgängligheten under denna hektiska handelsperiod.

Veeam tipsar om hur verksamheter kan säkerställa produktivitet och tillgänglighet under Black Friday 1Under de senaste fem åren har konsumentintresset för Black Friday mer än fördubblats, enligt Google Trends. I Sverige ökar antalet online-transaktioner med 530 % under Black Friday, jämfört med en vanlig fredag. Samtidigt som detta innebär stora möjligheter, så är är det även en extremt påfrestande dag för återförsäljare.

Med Cloud Data Management kan återförsäljare förbereda sina digitala kanaler för förväntade trafiktoppar. Dessutom hjälper Cloud Data Management återförsäljare att förbättra den digitala kundupplevelsen, underbygga värdeökande kampanjer och rabatter, samt möjliggör effektivisering av logistik- och distributionsprocessen. Med en digital infrastruktur där data är fullt tillgängliga kan återförsäljare ta snabbare och bättre beslut.

Veeams Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenansvarig på Veeam presenterar här några tips på hur återförsäljare kan förbereda sig inför Black Friday 29 november och Cyber Monday 2 december:

  • Var tillgänglig

I Veeams Cloud Data Management-rapport för 2019 angav IT-chefer (ITDM) inom detaljhandels-, distributions- och transportindustrin att de i genomsnitt hade upplevt sex oplanerade driftstopp under de senaste 12 månaderna, med en snittid på 77 minuter.

Den brittiska varuhuskedjan John Lewis upplevde tekniska problem på Black Friday 2018, vilket påverkade försäljningen negativt på en av årets mest hektiska dagar. På ett liknande sätt kraschade det amerikanska klädföretaget J.Crews webbplats på Black Friday, vilket i sin tur resulterade i att vissa kunder gick ut på Twitter för att ventilera sin irritation. En timmes driftstopp kan alltid få stora konsekvenser för återförsäljare, men om de inträffar under Cyber ​​Week eller runt stora helgdagar blir effekterna ännu allvarligare. Detta gäller inte för minst transport- och distributionsföretag, som förväntas leverera varor dagen efter eller till och med samma dag som beställningen gjordes. Rapporter om försenade Black Friday-leveranser är inte ovanliga. Därför måste företag som upplever en ökad aktivitet under denna och andra intensiva handelsperioder under året omgående agera för att säkerställa att de har robusta system på plats.

  • Personlig kundservice

Företag vet att de måste förbereda sig inför intensiva handelsperioder, såsom Black Friday, Cyber ​​Monday, samt jul- och sommarlov. Det handlar emellertid inte bara om att alltid vara redo och tillgänglig under dessa perioder. De återförsäljare som kan erbjuda sina kunder personliga och skräddarsydda upplevelser kommer att skilja sig från mängden. E-handelsjättar som Amazon och ASOS använder redan algoritmer för att skapa informativa rekommenderade köpförslag till sina kunder baserat på vad de köper just nu och deras individuella köphistorik.

För att göra tjänsten personlig redan från den första interaktionen använder det brittiska modeföretaget Very.co.uk sina kunders platsdata samt väderdata för att visa upp produkter relaterade till väderprognosen. Insikter som samlats in från data behöver dock inte användas på webbplatser och sociala medier. Skönhetsföretaget Chanel skickar handskrivna brev till sina mest lojala kunder baserat på deras engagemang med dem – för att bidra till att utveckla personligare kundkontakter. Över hälften (52 %) av IT-cheferna inom detaljhandel, distribution och transport tror att Cloud Data Management kommer att förändra deras företags kundservice. Dessutom anser 51 % att det kan öka kundernas mottaglighet. Att distribuera Cloud Data Management hjälper kunder att upprätthålla sina högsta kundservicenivåer även under årets mest hektiska dagar

  • Erbjud kunderna det de vill ha

Återförsäljare måste garantera att deras IT-system är skalbara och kan hantera den ökade trafiken under intensiva handelsperioder, som t ex Black Friday och Cyber ​​Monday. Tre femtedelar (60 %) av IT-cheferna säger att deras företag inte kan möta sina digitala utmaningar på grund av sina föråldrade system och teknologilösningar. Eftersom shoppingvanor drivs mer och mer online och i första hand via mobiltelefoner, riskerar återförsäljare att tappa sina kunder om de inte har den digitala infrastrukturen för att stödja en sömlös upplevelse som ger kunderna det de förväntar sig. En Adobe-studie från 2018 antydde att över 50 % av besöken på online-butiker i USA under Cyber ​​Monday gjordes via mobiltelefoner – vilket ledde till 36 % av all försäljning. När köpare vägrar att vänta mer än några sekunder på att sidorna ska laddas måste återförsäljare vara redo att uppnå nya hastighets- och smidighetsnivåer för att inte gå miste om den mobilbaserade försäljningen.

  • Dra lärdom från data

Medan fenomenet Black Friday föddes i USA och först på senare tid blivit populärt även i EMEA, kan återförsäljare där dra lärdom av tidigare erfarenheter för att bättre förbereda sig inför framtiden. Onlineshoppingupplevelsen handlar om mer än bara försäljningsplatsen. Den innefattar allt från det första engagemanget, från t ex kampanjmarknadsföring och TV-reklam till att få sina beställda varor i tid, snyggt förpackade och väl fungerande.

Det är en mix av t ex Very.co.uk’s platsbaserade väderchatt, Amazons och ASOS köpförslag, samt Chanels handskrivna brev, som kan skapa en genuint personlig och unik kundupplevelse. Över hälften (57 %) av IT-cheferna för detaljhandels-, distributions- och transportföretag uppger att Cloud Data Management hjälper dem att effektivisera sina affärsplaner och möjliggöra genomförandet av personligare kampanjer och högkvalitativa strategier för kundengagemang. Som alla företag måste återförsäljare lyssna på informationen och ställa sig frågor som t ex – Vad innebär informationen? Vad gör vi bra? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur kan vi förbättras? Vad bör vi undvika?

  • Ta med dig dina färdigheter ombord

För återförsäljare och distributörer som vill förbättra sina företag genom att använda Cloud Data Management är det viktigt att de har rätt kompetens internt för att hantera dessa system. Över hälften av IT-cheferna från dessa branscher uppger att det finns en tydlig brist på digitala färdigheter inom deras organisation, medan 94 % av dem anser att utbildning av befintlig personal är avgörande för företagets framgångar under de kommande åren. Förutom tekniskt kompetent personal som kan säkerställa att organisationernas digitala infrastruktur fyller sitt syfte, behöver datadrivna företag dataforskare och analytiker för att inhämta nyckelinsikter från de stora datamängder som de förfogar över.

Med tanke på den växande betydelsen av intensiva handelsdagar såsom t ex Black Friday- och Cyber ​​Week, måste återförsäljarna säkerställa att de alltid har en väl fungerande online-infrastruktur. Med bara två månader kvar måste återförsäljarna titta på vilka investeringar de behöver göra i sina digitala plattformar för att säkerställa att de är öppna och tillgängliga dygnet runt på Black Friday. Cloud Data Management ger dessutom återförsäljare möjlighet att förbättra kundupplevelsen och skapa ett mer personligt engagemang med kunder, vilket ger dem viktiga konkurrensfördelar.