Varför är lagbevakning så viktigt?

Ni jobbar med produktion av matvaror eller så kanske ni tillverkar bultar för broar 

Varför är lagbevakning så viktigt? 1Det krävs specialistkunskaper för att inte tala om maskiner och lokaler som håller måttet. Men lagbevakning, vad ska ni med det till?

Allt fler företag tar extern hjälp med lagbevakningen för att de inser hur viktig den är. I Sverige så finns det många lagar som styr hur företag får bete sig. Det kan vara allt från hur det ska se ut inne i lokalerna för anställdas säkerhet till de ämnen som släpps ut i naturen.

I och med att det finns en hel del regler att förhålla sig till så kan det vara svårt att hinna med detta vid sidan om produktion och utveckling av verksamhet. Då är det verkligen toppen att få hjälp med laglistor och annat som gör det enkelt att efterleva svenska krav.

Här är några viktiga skäl till varför varje företag behöver se till att ha en effektiv bevakning av lagar med uppdateringar då dessa blir aktuella.

Lagbevakning förhindrar brott

Det är faktiskt inte okej att göra lite som man vill på en arbetsplats. Företag har tydliga regler att förhålla sig till vad gäller arbetsmiljö såväl som hur man hanterar avfall och på andra sätt påverkar naturen.

En arbetsgivare som struntar i de lagar som gäller för arbetsmiljö kan bli straffad för detta eftersom det är ett brott. Att bryta mot arbetsmiljöregler kan bli dyrt. Det kan handla om avgifter på omkring 1 miljon kronor.

Om ett företag bryter mot en bestämmelse som har belagts med böter så är det ett brott. Det kommer att hanteras av polis och eventuellt av åklagare och domstol. Detta är anledning nog till att ha en väl fungerande lagbevakning.

Det går inte att lita på att misstag på grund av bristande kunskap kommer att ursäktas utan böter. Driver man företag i Sverige så måste man enligt lag informera sig om vad som gäller och sedan se till att företaget lever upp till de lagar som finns.

Säkrare arbetsplats

Men det är ju inte bara rädslan för att bli dömd till stora bötesbelopp som kan anges som anledning till att ha koll på lagar för arbetsplatser och företag. När lagar om arbetsmiljö efterlevs så skapas en säkrare arbetsplats. Det är mycket bra för alla som vistas på den.

Med goda rutiner för arbetsmoment så kan man också se till att verksamheten effektiviseras. Laglydnad kan därmed gå hand i hand med lönsamhet. Personalen trivs bättre på en arbetsplats som är säker och trygg. Det är klart att det kan påverka produktiviteten. Det är en god anledning att se till att lagbevakningen är uppdaterad.

Med smarta listor för lagbevakning så kan man se till att:

·        Nödvändig skyltning finns på plats

·        Personal använder sig av säkerhetsutrustning på rätt sätt

·        Lokalerna har en utformning som är säker och hälsosam

·        Nya lagar meddelas så att alla förstår

Certifikat får betydelse

Idag så finns det flera olika typer av certifikat som ges till företag som jobbar på ett medvetet sätt. Det kan vara certifikat som intygar att verksamheten är snäll mot miljön. Certifikaten ses som mycket positiva. Inte bara av myndigheter. Kunder som ser att en verksamhet lägger ner tid och kraft på att säkra arbetsmiljö och mer noterar detta.

Att ha certifikat kan vara bra av flera skäl. Det främsta är att företaget på så vis ökar säkerheten. Men det går inte att sticka under stol med att det här också kan gynna marknadsföringen. Det är ju mycket vanligt att företag talar om vilka certifikat de har i reklamfilmer såväl som i informationstexter.

Perfekt lagbevakning är möjligt

Nu kan det förstås tyckas besvärligt att behöva lägga tid på att se över lagar i tid och otid. Men det behöver det inte vara. Med system som ser till att lagbevakning ses över med jämna mellanrum så blir den en del av rutinen. Samarbeten med företag såsom Notisum som kan skapa listor och uppdateringar då det behövs är också ett sätt att minska tiden som läggs på bevakningen. Den blir då mycket effektivt och så nära perfekt som det går att komma.