Hem UNDERSÖKNING Varannan svensk prioriterar etisk konsumtion

Varannan svensk prioriterar etisk konsumtion

Publicerat av: Redaktionen

Inom näringslivet syns alltfler initiativ för att säkra socialt och klimatmässigt hållbara leverantörskedjor.

Varannan svensk prioriterar etisk konsumtion 2

Tobias Lindh, Norden- och Baltikumchef på Adyen

Dessutom har en diskussion kring hur handlare ska förhålla sig till de mer handelsintensiva dagarna på året blossat upp, även under den gånga julhandeln.

Samtidigt uppger svenskarna att etisk konsumtion blivit allt viktigare, särskilt bland de yngre konsumenterna. Åsikterna har nu förstärkts till följd av pandemin, enligt statistik från betalteknikbolaget Adyen.

Kunderna har blivit mer medvetna om hur deras konsumtion påverkar samhället och klimatet.

Varannan svensk säger sig vara mer benägen att handla av företag med etiska leverantörer och leverantörskedjor, enligt Adyens Retailbarometer 2020. För yngre konsumenter i åldern 18 till 34 är detta ännu viktigare då två av tre anger samma sak.

Beteendet beskrivs ofta som etisk konsumtion, vilket innebär att kunden inte bara konsumerar varan utan också tillverkningsprocessens påverkan på miljö, människor och djur, samtidigt som de omfamnar dess arbetsförhållanden. Den ökade medvetenheten har lett till att många företag riktat mer fokus åt att bidra med lösningar för de utmaningar samhället står inför. Att locka till sig nya kunder handlar inte bara om pris, produkt eller köpupplevelse längre, även handlarnas egna långsiktiga visioner spelar in.

– Att den etiska aspekten väger tyngre för unga konsumenter bekräftar sannolikt den bild många har, men att en så hög andel av svenskarna tar hänsyn till detta i sina köpbeslut är anmärkningsvärt. Det ökade fokuset på en mer hållbar handel är en kombination av att handlarna följer efterfrågan från kunderna och att deras egna initiativ för att driva på utvecklingen resulterat i en bättre förståelse för frågan, säger Tobias Lindh, Norden- och Baltikumchef på Adyen.

Under de senaste årens mer handelsintensiva dagar har diskussionen kring hur handlare förhåller sig till deras samhälls- och klimatpåverkan blivit mer intensiv. Frågan aktualiserades bland annat under jul- och mellandagshandeln då allt fler arbetar för att minimera de negativa effekterna, samtidigt som de aktivt försöker bidra till mer cirkulära affärsmodeller.

Att fler konsumenter förväntar sig att handlare adresserar etiska aspekter av deras verksamhet har blivit uppenbart. Särskilt för de frågor som tar mest plats i samhällsdebatten. Enligt rapporten föredrar fler än varannan svensk att handla av företag som visat ett tydligt samhällsansvar eller som engagerat sig i initiativ med välgörande ändamål under pandemin.

– Medvetenheten om hur köpbeteendena påverkar samhället växer bland konsumenterna, framförallt för de utmaningar som är mest påtagliga. Med tanke på att denna åsiktsförflyttning skett gradvis är det troligtvis inte en tillfällig förändring, men pandemin har påskyndat utvecklingen bland annat till följd av att effekterna från handlarnas engagemang synliggjorts, säger Tobias Lindh.

Relaterade Artiklar