Vad står på kommuners och regioners digitaliseringsagenda?
Hem EVENT Vad står på kommuners och regioners digitaliseringsagenda?

Vad står på kommuners och regioners digitaliseringsagenda?

Publicerat av: Redaktionen

E-legitimationsdagarna bjöd på ett stort utbud av inspirerande och intressanta föreläsningar under eventet.

Vi tog del av Patrik Sundströms föreläsning: Vad står på kommuners och regioners digitaliseringsagenda?

Vad står på kommuners och regioners digitaliseringsagenda?Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har i den rollen ansvar för att hålla ihop SKR:s samlade arbete med digitalisering av offentlig sektor. Patrik har lång erfarenhet från policyutveckling på nationell nivå och är bland annat en av arkitekterna bakom regeringens och SKR:s gemensamma satsning Vision ehälsa 2025.

Patriks föreläsning handlade om det pågående arbetet med att utveckla välfärden med stöd av digitaliseringen. Vilka är de centrala utvecklingslinjerna och prioriteringarna i kommuner och regioner? Vilka är de stora utmaningarna? Och vad behövs på väg mot en nationell digital infrastruktur för hela välfärdssektorn?

Digitalisering är allt eller inget.” – Patrik

Patrik anser att det behövs en stor samverkan mellan regioner och kommuner för att kunna nyttja digitaliseringen samt att den digitala utvecklingstakten behöver öka.

Varför behöver den digitala utvecklingstakten öka?
 • Befolkningsförändring: (till exempel vård och omsorg) utnyttja teknikens möjligheter
 • Vart finns våra invånare? De vill nå oss via digitala plattformar, därför behöver vi bli bättre på att nå invånarnas digitala förväntningar
 • Förbättra den digitala arbetsmiljön

Sverige vill bli bäst i världen på digitalisering men vi måste skapa konkreta mål. Hur verkliggör vi Sveriges målbild?

Pusselbitar för ökad förmåga:
 • Gemensam målbild – hur ska välfärden utvecklas tillsammans?
 • Från enstaka öar med lyckad utveckling, till breddinförande
 • Samarbete och samordning i stället för styrträngsel
 • Gör upp med den tekniska skulden i välfärden: Många nya system men också många gamla system. Det här är ett digitalt arv och ett digitalt trassel som vi måste förbättra.
 • Gemensamma ambitionshöjningar och ökade investeringar på alla nivåer
 • Öka takten i utvecklingen av nationell digital infrastruktur

Patrik anser att man måste öka investeringsnivån då budgeten inte har förändrats på 20 år. Tekniken har utvecklats men budgeten har inte ökat. Det handlar om politiska prioriteringar, om Sverige ska bli bäst måste man rikta fler investeringar inom digitaliseringen.

Det är även viktigt att kommuner, regioner och staten har gemensamma spelregler. Patrik nämner att det är ett viktigt steg som måste accelereras. Det finns många silos inom organisationer och det sätter käppar i hjulet då man måste hitta en lösning tillsammans.

Digitaliseringen är oändligt skalbar och teknikens utveckling har gått i raketfart.

Vi har bara börjat nosa på de unika möjligheterna med digitalisering:
 • Platsoberoende: kunskap, kompetens, information och stöd färdas digitalt
 • Skalbarhet och gränslöshet: Den som river gränser inom och mellan nivåer, professioner, organisationer och sektioner vinner
 • Exponentiell utveckling av datorkraft och pris: från flygplan till piggelin
Några högaktuella frågor:
 • Digitalt utanförskap
 • Cybersäkerhet
 • Riva rättsliga hinder
 • Samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv

Patrik anser att vi måste få ett slut på det digitala utanförskapet och att vi måste kräva att man skapar digitala satsningar som kan användas av alla. Han nämner även att det är viktigt att få ett statligt ramverk så att vi kan använda fler e-legitimationer. Lagstiftare bör bryta sina principer och i stället sätta upp en lagstiftning som sätter invånarnas behov i centrum.

 

 

 

Relaterade Artiklar