Vad är UX-design och varför behövs det till vårt företags hemsida eller app?
Hem APPAR Vad menas med UX-design och varför behövs det till vårt företags hemsida eller app?

Vad menas med UX-design och varför behövs det till vårt företags hemsida eller app?

Publicerat av: Redaktionen

När vi talar om UX, User Experience, menar vi hur en användare upplever en app, hemsida eller ett system.

I dagens samhälle tar internet mer och mer plats och om kundupplevelsen inte prioriteras kommer användare i många fall byta riktning och söka efter andra alternativ när webbplatsen inte uppfyller kraven.

Det är alltså inte bara viktigt att ta reda på företagets mål och vad de vill uppnå med ett UX-arbete, utan att förstå kundens mål och behov är minst lika viktigt.

Dålig UX och design leder till färre konverteringar

Det finns flera tillfällen där UX kan upplevas som dålig. Alla de gånger du svär över och lämnar en webbplats för att du inte förstår, fastnar eller blir förvirrad är exempel på just det. Vi på IOSoft strävar därför alltid efter att skapa regler och strukturer som för en användare är enkla eller rent av intuitiva att följa. Det kanske låter enkelt, men det är i många fall lättare sagt än gjort!

Lägg fokus på utrymme – less is more!

Om er hemsida inte fungerar på mindre enheter förloras direkt potentiella kunder. Idag är användarupplevelsen för mobilen minst lika viktig som den för datorn, om inte ännu viktigare. Ett tips för att se till att alla enheters gränssnitt är väl genomtänkta är att använda mobile-first-design. Designa webbplatsen utifrån ett mobil-tänk, och utveckla den sedan gradvis till större plattformar. Detta leder både till att fokus ligger på utrymme (vad får plats och vad ska prioriteras?) och att de element som är viktiga visas tydligt. Arbetssättet innebär helt enkelt att designers ”tvingas” ta bort onödiga element (Chockerande va!? Finns det ens sådana?) för att få mer “luft” och sömlös navigering. Uttrycket ”less is more” kommer väl till hands här. Hellre en lättförståelig mobilversion än en där menyn förflyttas, texten är utanför skärmen och knappen inte går att hitta – men som ser bra ut på datorn!

Exempel 1 – Lägg fokus på prioritet

Detta är en sida som är bestående av många produkter vilket innebär att det troligen också finns många kategorier. Det kan vara en utmaning för många webbplatser. Därför är meny-arbetet av högsta prioritet i dessa fall eftersom det kan vara svårt att få till en bra navigering i och med mängden varor.

Vad hade vi förbättrat?

Om vi utgår från bilden ovan hade vi valt att arbeta mer med storlekar och färger för prioritetens skull (vad ska synas mer och vad ska synas mindre?). I stället för att ge intryck av att besökaren ska köpa allt på en gång genom att presentera många olika kategorier på liknande sätt samtidigt, skulle man kunna testa att minska antalet underkategorier i vissa fall och i stället ge de större plats utifrån prioritet.

Exempel 2 – Lägg fokus på navigering

Här ser vi ett exempel på en visuellt snygg sida som sticker ut från många andra webbplatser för shopping. Det som dock kan bli ett problem är att själva syftet med sidan, att enkelt kunna handla, kan hamna lite i andra hand. Navigationen skulle kunna ses som ett exempel på detta. Även på stor skärm döljs denna i en hamburgermeny som vid första anblick kan vara svår att få syn på och utöver denna finns det enbart en liten meny längst ner på sidan, vilket kan göra det svårt för en användare att veta vad som ska göras härnäst. Det finns inte heller några tydliga Call-To-Actions vilket kan skapa frustration. Som nämndes tidigare är minimalism fördelaktigt för att användare lättare ska ta till sig information, men samtidigt är det viktigt att funktionen för webbsidan inte blir lidande i samband med det.

Vad hade vi förbättrat?

Trots att det är en riktigt konstnärlig och snygg sida så finns det delar som skulle kunna ses över. Vi hade valt att lägga högre prioritering på att förtydliga navigationen samt flödet. Detta skulle i sin tur leda till att det blir enklare för användare att genomföra köpet.

UX – viktigt för kundens köpresa

Hur mycket man än vill att UX bara ska handla om att skapa snygga grafiska gränssnitt så är det inte riktigt så enkelt. Användbarhet måste finnas med i varje designval, det är först då som användarupplevelsen kommer uppfattas som bra.

2018 kom en rapport med ett resultat som visar att företag som lade ner tid och satsade på sin design hade en vinsttillväxt som var nästan dubbelt så hög som sina motsvarigheter i branschen.

Detta ger i alla fall oss som företag en tydlig bekräftelse på att vi tänker rätt kring design och UX samt att det är en viktig del att lägga tid på.

Bra UX = nöjda kunder

En ganska enkel men kanske inte självklar tanke kring UX är att om den är bra märker du den oftast inte, det är först när den fungerar dåligt som användare ägnar en tanke eller troligtvis flera åt den.

Vad är UX-design och varför behövs det till vårt företags hemsida eller app?

UX är ett arbete som kräver tid, men i det stora hela handlar det egentligen om att göra vardagen enklare för människor. Det kommer löna sig att lyssna och bry sig om sina kunder. Genom att användaren uppskattar och pratar om den utvecklade produkten kommer, med stor säkerhet, nyttan för företaget öka.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar