Tre utmaningar när detaljhandeln tar nästa steg i digitaliseringsresan – och hur du hanterar dessa
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET 3 utmaningar när detaljhandeln tar nästa steg i digitaliseringsresan – och hur du hanterar dessa

3 utmaningar när detaljhandeln tar nästa steg i digitaliseringsresan – och hur du hanterar dessa

Publicerat av: Redaktionen

Detaljhandeln påverkas inte lika mycket av övergången till hybridarbete som många andra branscher, eftersom butiksanställda knappast kan jobba hemifrån.

Men administrativ personal kan göra det, vilket ställer nya krav på IT och digitala lösningar.

Dynabooks nordenchef Kenni Ramsell har tre tips till detaljhandlare som är redo att gå vidare med digitaliseringen.

Detaljhandeln ställs inför samma utmaningar med digitalisering som de flesta andra branscher, och några till. Ett exempel är att cybersäkerhet måste tillgodoses både i kontakt med konsumenter och med andra företag. B2C och B2B samtidigt, kan man säga. Samtidigt påverkas butiker direkt av säkerhetsproblem som drabbar leveranskedjor, så kallade ”supply chain attacks”.

I synnerhet tre områden kräver uppmärksamhet från butikskedjor och självständiga butiker, för att dessa ska kunna lyckas med nästa steg på sin digitaliseringsresa. Här ger Kenni Ramsell på Dynabook sin syn på de tre största utmaningarna som måste överkommas.

Säkra leveranser och personlig integritet

Om logistikföretag eller producenter av varor drabbas av cyberattacker finns inte bara risker för försenade leveranser. I värsta fall måste butiker slå igen, fråga Coop om det. Det betyder att företag inom detaljhandeln inte bara behöver säkra sin egen verksamhet, utan även genomlysa partners cybersäkerhet. Det kan innebära att valen av partner inte bara handlar om priser och kvalitet för varor och leveranser. Det kanske exempelvis är lämpligt att välja en dyrare, men säkrare, logistikpartner.

Rigorös cybersäkerhet är ett måste när det handlar om hanteringen av kunduppgifter. Ta livsmedelsbutiker som exempel. Få har kunnat undgå medlemsklubbarnas betydelse för sådana. Skulle kundernas personliga uppgifter komma på vift vore det en katastrof, både imagemässigt och räknat i reda pengar. Även i det här fallet kan genomlysningen av säkerhet komma att inbegripa leverantörer och partners, beroende på vilka tjänster som används för hantering av kundkontakter.

Det här innebär stora utmaningar, något som blivit extra tydligt under pandemin. I en stor undersökning genomförd av Dynabook uppger 45 procent av de deltagande företagen att cybersäkerhet har varit den största IT-utmaningen under pandemin. 24 procent anger nätverkssäkerhet som allra svårast och 21 procent anger klientsäkerhet.

Investeringar i cybersäkerhet är nödvändiga, både för att säkra nätverk och klientenheter, som till exempel kassaapparater. Även säkra bärbara datorer är en viktig del av de investeringarna.

Pengarna måste in

Hur mycket intäkter missar en medelstor butik om kassasystemet ligger nere under en timme? En hel del, kan man konstatera. I vår undersökning uppger 51 procent av företagen att hantering av nertid är en av de största IT-utmaningarna. Nästan hälften av företagen uppger att de förlorar i genomsnitt tolv dagar av IT-drift per år och anställd.

Att säkerställa kontinuerlig drift och tillgänglighet är en aktivitet som har många beröringspunkter med cybersäkerhet. Därför är det viktigt att hantera de båda områden i samklang med varandra, gärna i team med representanter för de olika arbetsuppgifterna. Lägg till det att satsa på säkra och stabila lösningar för hård- och mjukvara, från smartmobiler och bärbara datorer, via egna servrar, till molntjänster.

Rätt utrustning viktig när butiker blir mer mobila

Intresset för mobila enheter är också större än någonsin, eftersom de bidrar till anställdas produktivitet och effektivare samarbete. Generellt lägger 64 procent av de som deltog i undersökningen större vikt vid inköp av bärbara datorer nu, jämfört med innan pandemin. 89 procent anser att de behöver förnya sin utrustning. Att noggrant se över verksamhetens krav och säkerställa att investeringarna uppfyller dessa gör att du kan säkerställa att budgeten används så effektivt som möjligt. Högst upp på önskelistan finns ofta lätta men robusta bärbara datorer med gott om alternativ för anslutningar, inbyggda säkerhetsfunktioner och de allra senaste processorerna.

Tre utmaningar när detaljhandeln tar nästa steg i digitaliseringsresan – och hur du hanterar dessaDet här är en utveckling som av allt att döma även kommer att ta mer fart även i detaljhandeln. Vi ser redan mer självbetjäning i butiker, med utcheckningsapparater. Det frigör tid för mer kvalificerat arbete för butiksanställda, vilket ställer krav på att de har ändamålsenliga arbetsverktyg. Det lär inte minst bli viktigt för att lyckas med rekrytering av nya medarbetare.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar