Tre områden där service design gör världen till en bättre plats

Service Design är avgörande för alla organisationer som vill förnya och förbättra sina servicestrategier, erbjudanden och användarupplevelser

Idag drivs varje industri, från teknik till livsmedel, av innovation. Organisationer vill inte bara vara först och stå ut från mängden, det är ett krav från marknaden. Men vad krävs för att lyckas? Det är här service design kommer in i bilden. Det är verktyget som möjliggör förändring och förbättring genom att titta på problem genom kundens ögon. Det är det perspektivet som vi på the Service Design Network (SDN ) vill uppmärksamma.

Bättre demokrati

Traditionellt innovationsarbete är inte tillräckligt. Som SDN förklarar i detta initiativ, har design alltid varit en del av den demokratiska utvecklingens former och processer. Det borde fortsätta att vara så, och vi menar att vi måste gå ännu längre i designarbetet för att det ska få bästa effekt. Med framgångsrikt designarbete kan vi utveckla transparanta och effektiva lösningar på många av dagens svåra utmaningar: jobbmöjligheter, välfärdsreformer och miljömässig hållbarhet. Många processer inom de här områdena integrerar och stödjer varandra, och tillsammans kan de bilda en dynamisk lösning som effektivt förebygger problem inom de enskilda områdena. Det är glädjande att se att fler och fler demokratiska institutioner nu byter strategi till ett mer modernt sätt att bygga tjänster baserat på insikter om de människorna som faktiskt använder dem.

Bättre företag

Digitaliseringen har fått alla industrier mer eller mindre ur balans. Framgångsrika företag skapar och levererar inte längre produkter och tjänster, idag skapar eller levererar de upplevelser. Detta kommer i framtiden bli ännu mer uttalat genom att det företag producerar plötsligt inte kommer att vara lika relevant som vad samma företag gör för att uppfylla sina kunders behov. Med hjälp av service design kommer företag spela en avgörande roll i människors liv. Som ett resultat får service design stor betydelse även för kundlojaliteten och i slutändan försäljningen.

För att leverera en service som överträffar kundens förväntningar måste företag applicera principerna kring modern service design även internt. Att använda kreativa handlingssätt och tillämpa service design internt har bidragit till att de mest framgångsrika företagen i världen kan prestera så bra som de gör. I grunden handlar det om att effektiv service design resulterar i lägre kostnader och ökad effektivitet.

Bättre planet

Service design medför inte bara en bättre servicekvalitet, utan det kan också förse oss alla med bättre livskvalitet. Service designers skapar exempelvis miljövänliga system för att konsumera vatten, energi och mat på ett hållbart sätt. Hur? Bland annat genom att service design kan ligga till grund för optimering av vårt sätt att ta tillvara och ta hand om planetens knappa resurser med användning smarta mobila lösningar som alternativ till traditionell transport och genom att se till att minska vattenkonsumtionen bland hushåll och företag.

Att designa för hållbarhet reducerar konsumtion i ett flertal områden och gör det också möjligt för oss att leva bättre i miljövänligare städer, där vi kan äta hälsosammare mat och andas renare luft.

Service design har redan en stor inverkan på samhället, och är främst ett avgörande verktyg med potential att ligga till grund för en bättre framtid. För att uppmärksamma den stora inverkan som service design redan har medfört presenterar Service Design Network det internationella service design-priset  Service Design Award 2017 som nu är öppen för anmälan. Priset uppmärksammar studenter och professionellas exceptionella arbete i tre kategorier; kommersiellt, offentlig sektor/ideellt arbete, samt metodologi.

Vinnarna offentliggörs under tio-årsjubileet av det världsledande service design-eventet Service Design Global Conference, där mer än 600 deltagare från hela världen träffas i Madrid 2-3 november.